Дозиращи бутални помпи

Промснаб БГ продава дозиращи бутални помпи . Многостъпални помпи , Едностъпални помпи , Помпени агрегати задвижвани от двигатели с вътешно горене , Химически помпи , Помпи за дизелово гориво , Центробежни вертикални помпи , Помпи за гореща вода , Помпи за замърсени течности  , Потопяеми помпи,  Помпи за хидромелеорация

Български
1483 Бутални неръждаеми помпи/бронзови / Винпроммаш Плевен
тип дебит Q височина H двигател двигател производител тегло цена помпа
  м3 в час метри мощност kW оборооти n помпа с двигател
ПБВ- Помпа Бутална Винарска       кг  
14830001 30ПБВ10 10 20 2,2 960 Плевен 360
14830002 30ПБВ25 25 20 5,5 1500 Плевен 3000
14830003 30ПБВ50 50 20 7,5 1500 4000
Ригахиммаш НД- насос дозаторен /дозираща бутална помпа/
14900017 НД2,5 /600/16 к48  30 1430
14900013 HA 630/10 630л/час 10atm с двигател бутална Беларус 1200
  HA 021-4 1,1квт 1410 об.
 
помпи PAX
13100013 PAX32/12 19,5л/час 64atm 0,8квт с 2 двигателя 1400
  1 двигател : KMRB80K4 0,8 квт 1410об.
  2 двигател : KMR 63 G+d 0,18 квт 1330 об.
13100014 PAX16/8 Германия 900
 
PAX64/56
 
13100012 Bran Lubbe Dosier Pumpe Siemens 800
  Typ 650.01 ZA NH3, H2O, R12 – R22 амонячна Германия
  мах 21аth; t° -50 do +110 NW 25 Mertin


Bookmark and Share
Copyright © 2020 Promsnabbg. All rights reserved.