Кръгли безконечни въжета от полиестерно влакно

Промснаб БГ  предлага за продажба кръгли безконечни въжета от полиестерно влакно . Характерно за аксесоарите произведени от полиестер и служещи за повдигане е , че те имат следните предимства : при използване не се нарушава цялостта на повърхностния слой на повдигания материал ,  лесни са за експлоатация и манипулиране , собственото им тегло е много леко , при случай на повреда , всеки колан може да се подмени индивидуално  , при повдигане на товара се наблюдава еднакво натоварване , което се дължи на еднаквото разтягане на материала от който е изграден колана . При изделията от полиестерно влакно не е необходимо периодичната им проверка със свръх тегло . При използването на повдигащи материали произведени от полиестер , потребителя е защитен от порязване и нараняване . те могат да се използват в агресивна и коризионна среда . Не плесенясват , също така са влагоустоичиви . Кръглите и плоските шити колани, предлагани от Промснаб БГ, са произведени съгласно европейска норматива EN 1492

Наеминование Цвят Товароносимост
IRS 10 виолетов 1 000 800 2 000 1 400 1 000 700 500
IRS 20 зелен 2 000 1 600 4 000 2 800 2 000 1 400 1 000
IRS 30 жълт 3 000 2 400 6 000 4 200 3 000 2 100 1 500
IRS 40 сив 4 000 3 200 8 000 5 600 4 000 2 800 2 000
IRS 50 червен 5 000 4 000 10 000 7 000 5 000 3 500 2 500
IRS 60 кафяв 6 000 4 800 12 000 8 400 6 000 4 200 3 000
IRS 80 син 8 000 6 400 16 000 11 200 8 000 5 600 4 000
IRS 100 оранжев 10 000 8 000 20 000 14 000 10 000 7 000 5 000
IRS 120 оранжев 12 000 9 600 24 000 16 800 12 000 8 400 6 000
IRS 150 оранжев 15 000 12 000 30 000 21 000 15 000 10 500 7 500
IRS 200 оранжев 20 000 16 000 40 000 28 000 20 000 14 000 10 000
IRS 250 оранжев 25 000 20 000 50 000 35 000 25 000 17 500 12 500
IRS 300 оранжев 30 000 24 000 60 000 42 000 30 000 21 000 15 000
IRS 400 оранжев 40 000 32 000 80 000 56 000 40 000 28 000 20 000
IRS 500 оранжев 50 000 40 000 100 000 70 000 50 000 35 000 25 000

 Bookmark and Share
Copyright © 2020 Promsnabbg. All rights reserved.