Куки

Промснаб БГ разполага за продажба с куки . Куки това са товарозахващащи приспособления , които служат за окачване на товара към подемния елемент на крана . Куките са едни от най-старите приспособления , които са намерили широко приложение за захващане на единични товари . като прикрепването на товара към куката става с гъвкав елемент , които ляга в отвора на куката . формата и размера на куките са стандартизирани според тяхната товароподемност . Куките , които предлага нашия сайт са дадени по-долу в табличен вид . Стандартните куки , които са подбрани спрямо тяхната номинална товароподемност, не се пресмятат , докато при използване на нестандартни по форма и размери куки , задължително се оразмеряват опасните им сечения .Куките се конструират и пресмятат в зависимост от конкретното им предназначение и натоварване . При желание моля потърсете ни на телефон 0988703228 или използвайте  категорията за контакти за връзка с нас .

КУКА ЗА ВЕРИГА 1,2Т                    3,25

КУКА ЗА ВЕРИГА 2Т                       4,8

КУКА ЗА ВЕРИГА 3,2Т                   8,45

КУКА ЗА ВЕРИГА 5,3т                     15,8

КУКА ЗА ВЕРИГА 8Т                       30,55

КУКА С УХО G80 1,2 Т                   2,8

КУКА С УХО G80 2 Т                        3,6

КУКА С УХО G80 3,2 Т                   7,9

КУКА С УХО G80 5,4 Т                    9,6

КУКА С УХО G80 8 Т                        25

КУКА С УХО G80 12,5 Т                  52,5

ХАЛКА ЕДИНИЧКА G80  2,12 Т                  4,15

ХАЛКА ЕДИНИЧКА G80 3,15 Т                  6,15

ХАЛКА ЕДИНИЧКА G80 5,4 Т                      11

ХАЛКА ЕДИНИЧКА G80 8 Т                        16.5

ХАЛКА ЕДИНИЧКА G80 11,2 Т                   28,7

ХАЛКА ЕДИНИЧКА G80 14Т                        46,6

ХАЛКА ЕДИНИЧКА G80 21,2 Т                  95

ХАЛКА ЕДИНИЧКА G80 31,5 Т                   123

ХАЛКА ЕДИНИЧКА G80 45 Т                       170

ХАЛКА ЕДИНИЧКА G80 56 Т                      260

ХАЛКА ТРОЙКА G80 4,25 Т                         16,8

ХАЛКА ТРОЙКА G80 6,7 Т                           25

ХАЛКА ТРОЙКА G80 11,2 Т                        46,5

ХАЛКА ТРОЙКА G80 17 Т                           75

ХАЛКА ТРОЙКА G80 21,2 Т                         143,5

 Bookmark and Share
Copyright © 2020 Promsnabbg. All rights reserved.