МНОГОСТЪПАЛНА ХОРИЗОНТАЛНА

МНОГОСТЪПАЛНА ХОРИЗОНТАЛНА помпа МП са центробежни многостъпални хоризонтални с едностранно втичане на течността.Тяхното предназначение е да пренасят нефтопродукти и вода с температура не
по-висока от 80 градуса по целзий.

mnogostapalna-horizontalna

МНОГОСТЪПАЛНА ХОРИЗОНТАЛНА помпа МП са центробежни многостъпални хоризонтални с едностранно втичане на течността.Тяхното предназначение е да пренесят нефтопродукти и вода с температура не
по-висока от 80 градуса по целзий.

За тази многостъпална помпа е характерно , че нагнетателя е насочен перпендикулярно на оста на въртене,а така също  смукателя е разположен перпендикулярно на нагнетателя.

 

Цените на някой от МНОГОСТЪПАЛНА,ЦЕНТРОБЕЖНА,ХОРИЗОНТАЛНА помпа с  които разполагаме са следните :

4МП25.2     5,5     3000    България     1420
4МП25.3     11      3000      България     1600
4МП25.4      13      3000      България     1790
4МП25.5      15      3000       България     1970
4МП25.6      18,5    3000      България     2160
4МП25.7        22     3000        България    2380

2МП18.2, 2МП18.3, 2МП18.4, 2МП18.5, 2МП18.6,
2МП18.7, 2МП18.8, 2МП18.9, 2МП18.10, 3МП18.2,
3МП18.3, 3МП18.4, 3МП18.5, 3МП18.6, 3МП18.7,
3МП18.8, 3МП18.9, 3МП18.10, 4МП25.2, 4МП25.3,
4МП25.4, 4МП25.5, 4МП25.6, 4МП25.7, 4МП25.8,
4МП25.9, 4МП25.10, 11МП32.3, 11МП32.4, 11МП32.5
11МП32.6, 11МП32.7, 11МП32.8, 11МП32.9, 11МП32.10
18МП32.2, 18МП32.3, 18МП32.4, 18МП32.5, 18МП32.6
18МП32.7, 18МП32.8, 18МП32.9, 18МП32.10

 

 

От този вид помпи разполагаме с над 50 различни вида в зависимост от дебита, височината , мощността и оборотите на двигателя . Цени много по-ниски от пазарните.

За повече информация свържете се с нас на долупосочения телефон:

0988703228

 Bookmark and Share
Copyright © 2019 Promsnabbg. All rights reserved.