Повдигащи принадлежности от полиестерно влакно

Проснаб БГ предлага за продажба повдигащи принадлежности от полиестерно влакно .  Характерно за аксесоарите произведени от полиестер и служещи за повдигане е , че те имат следните предимства : при използване не се нарушава цялостта на повърхностния слой на повдигания материал ,  лесни са за експлоатация и манипулиране , собственото им тегло е много леко , при случай на повреда , всеки колан може да се подмени индивидуално  , при повдигане на товара се наблюдава еднакво натоварване , което се дължи на еднаквото разтягане на материала от който е изграден колана . При изделията от полиестерно влакно не е необходимо периодичната им проверка със свръхтегло .

Всички цени са в български лева  без ДДС .

НАИМЕНОВАНИЕ                                          Цена
 
Полиестерен плосък сапан 1t 1m  4,80
Полиестерен плосък сапан 1t 1,5m 6,00
Полиестерен плосък сапан 1t 2m 6,90 лв
Полиестерен плосък сапан 1t 3m 9,75 лва
Полиестерен плосък сапан 1t 4m 12,35 лв
Полиестерен плосък сапан 1t 5m 14,70 лв
Полиестерен плосък сапан 1t 6m 17,35 лв
Полиестерен плосък сапан 1t 8m 21,75 лв
Полиестерен плосък сапан 2t 1m 8,65 лв
Полиестерен плосък сапан 2t 1,5m 10.30 лв
Полиестерен плосък сапан 2t 2m 12,65 лв
Полиестерен плосък сапан 2t 2,5m 14,75 лв
Полиестерен плосък сапан 2t 3m 16,90 лв
Полиестерен плосък сапан 2t 4m 21,30 лв
Полиестерен плосък сапан 2t 5m 25,45 лв
Полиестерен плосък сапан 2t 6m 30 лв
Полиестерен плосък сапан 2t 8m 37,85 лв
Полиестерен плосък сапан 3t 1m 12,40 лв
Полиестерен плосък сапан 3t 1,5m 14,75 лв
Полиестерен плосък сапан 3t 2m 18,55 лв
Полиестерен плосък сапан 3t 2,5m 22,70 лв
Полиестерен плосък сапан 3t 3m 24,75 лв
Полиестерен плосък сапан 3t 4m 32,30 лв
Полиестерен плосък сапан 3t 5m 38,50 лв
Полиестерен плосък сапан 3t 6m 44 лв
Полиестерен плосък сапан 3t 8m 58,15 лв
Полиестерен плосък сапан 4t 2m 26,80 лв
Полиестерен плосък сапан 4t 3m 35,75 лв
Полиестерен плосък сапан 4t 4m 45,95 лв
Полиестерен плосък сапан 4t 5m 53,65 лвПолиестерен плосък сапан 4t 6m 63,25 лв
Полиестерен плосък сапан 4t 8m 79,65 лв
Полиестерен плосък сапан 5t 2m 49,50 лв
Полиестерен плосък сапан 5t 3m 61,90 лв
Полиестерен плосък сапан 5t 4m 79,75 лв
Полиестерен плосък сапан 5t 5m 99 лв
Полиестерен плосък сапан 5t 6m 114,75 лв
Полиестерен плосък сапан 5t 8m 140,25 лв
Полиестерен плосък сапан 5t 10m 171,90 лв
Полиестерен плосък сапан 6t 4m 103,15 лв
Полиестерен плосък сапан 6t 5m 122,40
Полиестерен плосък сапан 6t 6m 140,25
Полиестерен плосък сапан 6t 8m 196,65 лв
Укрепваш колан с две куки 8м 5т. 21,50 лв
Укрепваш колан с две куки 10м 4т. 23 лв
Укрепваш колан с две куки 12м 5т. 27 лв

Шити полиестерни колани

Тип: ID

Наеминование Цвят Ширина Товароносимост WLL (kg) в зависимост от начина на окачване на товара. Коеф. на сигурност 7:1
mm LA 1 LA 0,8 LA 2,0 LA 1,4 LA 1,0
ID 50 оранжев 35 500 400 1 000 700 500
ID 100 виолетов 30 1 000 800 2 000 1 400 1 000
ID 200 зелен 60 2 000 1 600 4 000 2 800 2 000
ID 300 жълт 90 3 000 2 400 6 000 4 200 3 000
ID 400 сив 120 4 000 3 200 8 000 5 600 4 000
ID 500 червен 150 5 000 4 000 10 000 7 000 5 000
ID 600 кафяв 180 6 000 4 800 12 000 8 400 6 000
ID 800 син 240 8 000 6 400 16 000 11 200 8 000
ID 1000 оранжев 300 10 000 8 000 20 000 14 000 10 000
ID 1200 оранжев 300 12 000 9 600 24 000 16 800 12 000

Товароносимостта на всеки колан WLL винаги се посочва върху етикета на изделието в зависимост от начина на окачване на товара. Коланите тип IDса произведени от два слоя. Такива колани се произвеждат и по заявка те се произвеждат  както еднослойни (IS), така и от 4 слоя (IDD). Така, при еднаква товароносимост WLL, тип IS ще бъде по-широк от тип ID.

Повдигащи сапани с халки тип E

Тип Ширина колан Товароподемност Диаметър d b t
mm kg mm mm mm
E 10 30 1 000 13 35 100
E 20 60 2 000 16 75 130
E 30 90 3 000 18 105 140
E 40 120 4 000 22 130 130
E 50 150 5 000 26 170 170
E 60 180 6 000 26 220 220
E 80 240 8 000 26 235 235
E 100 300 10 000 40 300 290
E 200 300 20 000 40 300 450

При големи натоварвания се препоръчва коланите да се оборудват с халки тип E вместо с уши. В случай на връзване чрез промушване на единия край на колана трябва да има халка тип E или нормално ухо, а на другия край халка тип ED.

Повдигащи сапани с халки тип ED

Тип Ширина колан Товароподемност Диаметър d h2 h2
mm kg mm mm mm
ED 10 30 1 000 13 30 145
ED 20 60 2 000 16 60 165
ED 30 90 3 000 18 90 190
ED 40 120 4 000 22 120 240
ED 50 150 5 000 26 150 300
ED 60 180 6 000 26 180 315
ED 80 240 8 000 26 240 365
ED 100 300 10 000 40 300 435
ED 200 300 20 000 40 300 450

 

 Bookmark and Share
Copyright © 2020 Promsnabbg. All rights reserved.