Разходомери

Промснаб БГ предлага за продажба разходомери . Разходомери 1Измерването на разход е обусловено от :Разходомери 2
Необходимостта да се защити персонала , като се въведат измервателни средства , които да спомогнат за по-голяма безопасност на технологичните процеси .
Дава се възможност да се автоматизират производствените процеси , като за целта се използват разходомери за дистанционно измерване .Разходомери 3
Необходимостта от прецизно измерване доведе до появата на прецизни разходомери с висока точност с изходни електрически сигнали .Разходомери 4Разходомери 5
В зависимост от мястото на което се поставя разходомера в промишлената инсталация , трябва да се спазват конкретни технически изисквания , така също всяка измервателна система трябва да отговаря на точно определени технически параметри .Разходомери 7Разходомери 6Характеристиките им  се обуславят от метода на измерване , от характеристиката на измервания флуид и от влиянието на заобикалящата , го околна среда .
Магнитно индуктивните  измерват електропроводими течности с точност 0,5%Разходомери 8
Вихровите  се използват за измерване на течности и газове с точност близка до 1 % .
Блендите , дюзи , тръби на Вентури и скоростомерни тръби намират широко приложение при измерване на флуиди с висока температура и налягане с точност която се движи в диапазона от 1% до 10 % . Най-често използваните  са кориолисовите разходомери , които постигат точност по-добра от 0,25 % , като при измерването се наблюдава взаимновръзка между получения сигнал и масата на флуида .Разходомери 9Разходомери 10
При избора им трябва да се има впредвид с вида и качествата на флуида , а именно чистота , температура, вискозитет , налягане и други .Разходомери 11
Промснаб БГ разполага за продажба с много разходомери , като при желание от ваша страна можем да ви доставим пълен комлекс от услуги при избора и монтажа на нужния ви разходомер .Разходомери 12Разходомери 13Разходомери 14Bookmark and Share
Copyright © 2019 Promsnabbg. All rights reserved.