Ремъци

Промснаб БГ продава ремъци. Те се използват за ремъчната предавка , която служи за предаване на движението и въртящият момент между два вала посредством гъвкаво съединение в случая ремък , като при това се използват силите на триене. Предаването на силите чрез ремък има следните качества ; простотата  на конструкцията ,движението се предава при много големи между осови пространства, безшумна и плавно функциониране, осигуряване на еластична връзка между валовете с , което се постига намаляване на вибрациите и възможността за удари.
Недостатък на предаването с ремък са следните:

Remak

Промснаб БГ продава ремъци. Ремъците се използват за ремъчната предавка , която служи за предаване на движението и въртящият момент между два вала посредством гъвкаво съединение в случая ремък , като при това се използват силите на триене .

Доста големи размери ; характерно за тази връзка , че дълготрайността им е много малка ; по-голямо натоварване на валовете и лагерите дължащо се на предварителното опъване на ремъка ; също така ремъците са неизползваеми на места където се изисква наличие на постоянно предавателно число.
Предаването на движението с ремък е много разпространено . Ремъци се използват в металорежещите , селскостопанските , пътните строителните и транспортни машини. Според формата на напречното сечение на ремъка има следните видове ремъци :
Плосък, клинов, многоклинов, трапецовиден и кръгъл ремък.
Предавките с плосък ремък са с проста конструкция и при тях е характерно , че могат да се използват при много големи между осови разстояния . В последно време се изработват нов модел плоски ремъци , чийто състав е на основата на полиамидни смоли , които са подсилени и армирани с капронови корди . За тях е характерно , че разполагат с по-голяма статична и уморна якост и при по-малка дебелина имат възможност да предават значителни по-големи мощности . Тяхното изпълнение е чрез залепване или се изработват като затворен кръг с определена дължина.
С клиновиден профил се използват малки между осови разстояния и големи предавателни отношения. Характерно за този вид ремъци е , че работят със страничните страни.
Промснаб БГ разполага за продажба със следните видове ремъци :
Трапецовидни ремъци с тесни сечения- трапецовидни ремъци с тесни сечения (SPA, SPB, SPC, SPZ ) с дължини от 550 мм до 3500 мм.
-Трапецовидни ремъци с нормални сечения- (Z, A, B, 20×12.5, C, 25×16, D, E) с дължини от 620 мм до 15000 мм.
-Трапецовидни ремъци за вариаторни предавки – предавки (32х16, 36х14, 45х20, 50,8 х 22) с дължини от 2000 мм до 5000 мм.
-Безконечни плоски ремъци некантовани
– Свързани клиновидни ремъци
– Назъбени клиновидни ремъци
Промснаб БГ разполага с големи наличности на ремъци . Цените на които предлагаме ремъците си
са изключително конкуренти и много по-ниски от пазарните . За повече информация обърнете се

за повече информация моля свържете се с нас  на следния телефон :  0988703228

или използвайте следния пощенски адрес :  promsnabbg@abv.bg

Тук може да видите част от наличните ремъци :

 

 Bookmark and Share
Copyright © 2019 Promsnabbg. All rights reserved.