Вертикални тип ВС

 

vertikalna tip vs

Промснаб БГ предлага за продажба помпи вертикални тип ВС тяхното основно предназначение е предвижване на чисти и не много замърсени води от реки , подпочвени води и други с температури не по високи от четиридесет градуса и с много малки механични примеси.

Промснаб БГ предлага за продажба помпи вертикални  тип ВС тяхното основно предназначение е предвижване на чисти и не много замърсени води от реки , подпочвени води и други с температури не по високи от четиридесет градуса и с много малки механични примеси. Вертикалните помпи ВС едно диагонално работно тяло , което е потопено в източника на вода и центробежно работно колело , като и двете са положени на обща валова система .При този вид помпи от съществено значение е разстоянието до водното ниво , като то не може да бъде по-голямо от 8 метра , тези помпи се изработват с различни тръбни секции и валова система в зависимост от разстоянието . Валовата система е лагерува на радиални плъзгащи лагери , като те се смазват от преминаващата вода . Основната роля на лагерите , които са радиално упорни е да поемат тежестта на ротора , също така и осевата сила.
При вертикалните помпи тип ВС електродвигателя се монтира на междинно тяло . Предаването на движението от двигателя към помпата се извършва от еластичен съединител .
Промснаб БГ разполага само един тип от тези помпи , а именно 130 ВС 70 като цената за нея е 2150 лв ( цена на помпа с двигател )

1ПВ12.3
1ПВ12.4
1ПВ12.5
1ПВ12.6
1ПВ12.7
1ПВ12.8
1ПВ12.9
1ПВ12.10
1ПВ12.11
1ПВ12.12
1ПВ12.13
1ПВ12.14
1ПВ12.15
2ПВ12.3
2ПВ12.4
2ПВ12.5
2ПВ12.6
2ПВ12.7
2ПВ12.8
2ПВ12.9
2ПВ12.10
2ПВ12.11
2ПВ12.12
2ПВ12.13
2ПВ12.14
2ПВ12.15
3ПВ12.2
3ПВ12.3
3ПВ12.4
3ПВ12.5
3ПВ12.6
3ПВ12.7
3ПВ12.8
3ПВ12.9
3ПВ12.10
3ПВ12.11
3ПВ12.12
3ПВ12.13
3ПВ12.14
4ПВ12.2
4ПВ12.3
4ПВ12.4
4ПВ12.5
4ПВ12.6
4ПВ12.7
4ПВ12.8
4ПВ12.9
4ПВ12.10
4ПВ12.11
4ПВ12.12
7ПВ16.2
7ПВ16.3
7ПВ16.4
7ПВ16.5
7ПВ16.6
7ПВ16.7
7ПВ16.8
7ПВ16.9
7ПВ16.10
7ПВ16.11
7ПВ16.12
11ПВ25.2
11ПВ25.3Bookmark and Share
Copyright © 2019 Promsnabbg. All rights reserved.