Планетарни хидромотори тип МТР Х2-2-02

Планетарни хидромотори тип МТР Х2-2-02 са устройства които преобразуват механичната енергия на потока в механична енергия за  завъртането на изпълнителни органи . Те намират приложение в тяговите задвижвания на нискоскоростни средства, където е необходимо безстепенно регулиране на скоростта и гъвкавост на монтажа .

Планетарни хидромотори тип МТР Х2-2-02

Планетарни хидромотори тип МТР Х2-2-02

IMG_20170211_143641

Планетарни хидромотори тип МТР Х2-2-02

Планатарни хидромотори тип МТР Х2-2-02

Планатарни хидромотори тип МТР Х2-2-02Bookmark and Share
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.