Archive for ‘Електромеханични измервателни уреди’ Category

Електромеханични измервателни уреди

Електромеханични измервателни уреди
Промснаб БГ продава електромеханични измервателни уреди . Това са едни от най-рано появилите се измервателни уреди . Те се използват за измерване на ток, напрежение, количестено електричество , мощност и енергия . Също така за измерване на параметри на електрическите вериги - съпротивление , капацитет и индуктивност . Също така се използват  за измерване на параметрите на променливи процеси-честота и фазова разлика . Тези уреди ... Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.