Archive for ‘Пресостати’ Category

пресостати

Промснаб БГ продава пресостати . Те са механични устройства , които извършват превключване на контактите си при промяна на входната величина- налягането  на газ или течност . Тези устройства са с нормално затворени или нормално отворени контакти , които при промяна на входното налягане като се следи налягане на включване и изключване . С това се цели избягване на постоянно включване и изключване на помпата ... Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.