Archive for ‘Трансформатори’ Category

Трансформатори

Промснаб БГ продава трансформатори . Характерно за измервателните трансформатори е , че те се използват във вериги за променлив ток. При много високи стойности на тока и напрежението, като тяхното използване е наложително когато елeменти като релета и елементи за управление на системите е практически невъзможно , за да се изпълнят условията на техническата безопасност . Токовите измервателни трансформатори служат да преобразуват тока от главните вериги ... Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.