Archive for ‘Електроника’ Category

Реле за време моторно РВМ-6

Реле за време моторно РВМ-6
Предлагаме за продажба реле за време моторно РВМ-6. Реле за време моторно РВМ-6 с е захранва с променлив ток и служи за включване и изключване на електрически вериги, работещи с променлив или постоя нен ток, след изтичането на предварително зададен интервал от време. Намира широко приложение във всичките отрасли на промишлеността, където се изисква автоматично управление на ... Full story

Игнитрони

Промснаб БГ разполага за продажба с игнитрони . Full story

диоди

Промснаб БГ продава диоди . Според различните класификации се разделят на две основни групи : Към първата група с разделят в зависимост от определени параметри , а именно : обратни напрежения , максимален ток , разсейвана мощност , бързодействие и т.н. Към втората група в зависимост от структурата и технологията за производството им . При производството им , те се разделят в зависимост от специфичните области ... Full story

Радиолампи

Радиолампи
Промснаб БГ продава радиолампи . Радиолампите са активен елемент в ел. вериги с , чиято помощ се усилват и управляват електрически сигнали . При това се емитира и управлява поток от електрони в работен обем от вакуум или газ с ниско налягане, често този обем е изработен като стъклен балон .... Full story

кондензатори

Промснаб БГ продава кондензатори . След резисторите ,  те са може би най-често използваните елементи в електронната схемотехника . Те реализират физически величината електрически капацитет . Тяхното приложение е свързано с преграждане пътя на постоянни напрежения, филтрират се променливи напрежения , участват в усилвателни , генераторни и преобразувателни схеми и т.н. Те се делят на поляризирани и неполяризирани , според характера на процесите в диелектричната среда ... Full story

Резистори

Промснаб БГ продава резистори . Най-разпространените пасивни елементи са резисторите . Тяхното приложение е широко разпространено при изграждането на всички аналогови и цифрови схеми . Величината електрическо съпротивление се реализира с резисторите . Те се класифицират в следните групи, като по-някога е възможно едни и същи резистори  да участват в повече от една група . В зависимост от конструктивното изпълнение се делят на дискретни и интегрални  . ... Full story

Релета

Релета
Промснаб БГ продава релета . При тях изходната величина се изменя скокообразно , като при тях най-често изходната величина е ток . Като входната величина се променя плавно или скокообразно , като тя може да бъде ток , напрежение , температура ... Full story

Електроника

Тук са представени част от продуктите които предлагаме в категорията електроника : Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.