Archive for ‘Диоди’ Category

диоди

Промснаб БГ продава диоди . Според различните класификации се разделят на две основни групи : Към първата група с разделят в зависимост от определени параметри , а именно : обратни напрежения , максимален ток , разсейвана мощност , бързодействие и т.н. Към втората група в зависимост от структурата и технологията за производството им . При производството им , те се разделят в зависимост от специфичните области ... Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.