Archive for ‘Кондензатори’ Category

кондензатори

Промснаб БГ продава кондензатори . След резисторите ,  те са може би най-често използваните елементи в електронната схемотехника . Те реализират физически величината електрически капацитет . Тяхното приложение е свързано с преграждане пътя на постоянни напрежения, филтрират се променливи напрежения , участват в усилвателни , генераторни и преобразувателни схеми и т.н. Те се делят на поляризирани и неполяризирани , според характера на процесите в диелектричната среда ... Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.