Archive for ‘радиолампи’ Category

Радиолампи

Радиолампи
Промснаб БГ продава радиолампи . Радиолампите са активен елемент в ел. вериги с , чиято помощ се усилват и управляват електрически сигнали . При това се емитира и управлява поток от електрони в работен обем от вакуум или газ с ниско налягане, често този обем е изработен като стъклен балон .... Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.