Archive for ‘Резистори’ Category

Резистори

Промснаб БГ продава резистори . Най-разпространените пасивни елементи са резисторите . Тяхното приложение е широко разпространено при изграждането на всички аналогови и цифрови схеми . Величината електрическо съпротивление се реализира с резисторите . Те се класифицират в следните групи, като по-някога е възможно едни и същи резистори  да участват в повече от една група . В зависимост от конструктивното изпълнение се делят на дискретни и интегрални  . ... Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.