Archive for ‘Реле за време моторно РВМ-6’ Category

Реле за време моторно РВМ-6

Реле за време моторно РВМ-6
Предлагаме за продажба реле за време моторно РВМ-6. Реле за време моторно РВМ-6 с е захранва с променлив ток и служи за включване и изключване на електрически вериги, работещи с променлив или постоя нен ток, след изтичането на предварително зададен интервал от време. Намира широко приложение във всичките отрасли на промишлеността, където се изисква автоматично Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.