Archive for ‘Реле за време моторно РВМ-6’ Category

Реле за време моторно РВМ-6

Реле за време моторно РВМ-6
Предлагаме за продажба реле за време моторно РВМ-6. Реле за време моторно РВМ-6 с е захранва с променлив ток и служи за включване и изключване на електрически вериги, работещи с променлив или постоя нен ток, след изтичането на предварително зададен интервал от време. Намира широко приложение във всичките отрасли на промишлеността, където се изисква автоматично управление на ... Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.