Archive for ‘Индустриални водни Помпи’ Category

Помпа хоризонтална шламова ПР 160-32

Помпа хоризонтална шламова ПР 160-32
Статията има информативен характер, поради изчерпване на наличните помпи. ПР 160-32 Помпа хоризонтална шламова ПР 160-32.  Помпата е произведена с гумиран охлюв и  гумирано работно колело. Наличните помпи са втора употр Помпа хоризонтална шламова ПР 160-32 еба и са много запазени, гумените елементи са подменени с нови. Помпата е куплирана с електродвигател 22 кВт./ 1460 об./мин.   Помпа хоризонтална шламова ПР 160-32 са  предназначени  ... Full story

Помпа бутална винарска неръждаема

Промснаб БГ предлага за продажба помпи-  Помпа бутална винарска неръждаема (бронзова) 30ПБВ25 25 20 5,5 1500 Плевен 3000 4 30ПБВ50 50 20 7,5 1500 4000 2 Full story

Руски помпи

Промснаб БГ разполага за продажби със следните руски помпи .   К 80 50 200   55 15 2910 Русия   1300 2 К 80 50 200 С УХЛ 4     аналог K45/55 T4       2 http://electronpo.ru/nasos-k80-50-200 Full story

Дозиращи бутални помпи

Промснаб БГ продава дозиращи бутални помпи . Многостъпални помпи , Едностъпални помпи , Помпени агрегати задвижвани от двигатели с вътешно горене , Химически помпи , Помпи за дизелово гориво , Центробежни вертикални помпи , Помпи за гореща вода , Помпи за замърсени течности  , Потопяеми помпи,  Помпи за хидромелеорация Български 1483 Бутални неръждаеми помпи/бронзови ... Full story

Високооборотна зъбна

Промснаб БГ продава високооборотна зъбна помпа производство на МИР-Плевен .     При желание моля пишете ни на е-майл : promsnabbg@abv.bg Full story

Вихрови самозасмукващи тип КС

Промснаб БГ продава помпи вихрови самозасмукващи тип КС . тяхното предназначение е следното да пренасят течности с вискозитет подобен на водата и с температура не по-висока от 85 градуса по целзий . Този тип помпи намират широко приложение в корабите , в много сектори на промишлеността, Използва се в случаите когато е необходимо снабдяването на не много големи обекти , които не се нуждаят от подаването на вода ... Full story

битови монофазни Вида

битови монофазни Вида
Промснаб БГ предлага за продажба помпи битови монофазни  Вида   . Характерно за помпи битовите монофазни  вида е , че те се използват за пренасянето на чиста вода без примеси , а така същи водата ,която използват трябва да е с температура , не по-висока от четеридесет градуса по целзий . Промснаб БГ предлага за ... Full story

Каталог индустриални помпи

Каталози помпи вградени Промснаб BG продава следните видове помпи , тук са представени част от  наличните помпи . 1              БМ Бумажно-Массные насосы БМ                                                             Хартия и целулоза 2              Бутални, дозаторни 3              Вакуумни 4              Винтови-кожи,битум,гъсти,майонеза, 5              Високо налягане, високонапорни 6              Водни Е , центробежни,моноблокЕ-М;битови/монофазни; Самозасмукващи-С,вихрови самозасмукващи- КС,топла вода-ЕГ 7              Двойнозасмукващи Д помпи 8              Драгажни 9              Замърсени течности Ш-шламови;Ф-фекални;Ш-тинеста вода,пулп 10           Зъбни- гъсти течности, мазут, гума,битум,хидравлични/масло/ 11           Корабни 12           Мембранни 13           Многостъпални - М, МР, МРТ, МС 14           Неръждаеми Е...КУЛ;химически , хранителни 15           ... Full story

Хоризонтални помпи тип Д

Промснаб БГ предлага за продажба хоризонтални помпи тип Д МОНОФАЗНИ,ХОРИЗОНТАЛНИ,ЕДНОСТЪПАЛНИ,ДВОЙНОЗАСМУКВАЩИ помпи всички цени са без ддс  : Хоризонтални помпи тип Д-  140D40 в зависимост от двигателя България 4100 лв Хоризонтални помпи тип Д-  140Д70 в зависимост от двигателя България 4900 лв Хоризонтални помпи тип Д- 200Д 90 в зависимост от двигателя България 5700 лв Хоризонтални помпи тип Д- 220D20 в зависимост от двигателя България 4600 лв Хоризонтални помпи тип Д-220D55 в зависимост от ... Full story

корабни вертикални тип К

корабни вертикални  тип К
Промснаб БГ предлага за продажба корабни вертикални помпи тип К . Тези помпи са центробежни вертикални с едностранно вливане на водата или течността в работното тяло .тяхното предназначение е да пренасят течности с химични свойства близки до водата и с температура не по-висока от 80 градуса по целзий. Промснаб БГ предлага за продажба корабни вертикални ... Full story

Вертикални тип ВС

Вертикални  тип ВС
  Промснаб БГ предлага за продажба помпи вертикални тип ВС тяхното основно предназначение е предвижване на чисти и не много замърсени води от реки , подпочвени води и други с температури не по високи от четиридесет градуса и с много малки механични примеси. Промснаб БГ предлага за продажба помпи вертикални  тип ВС тяхното основно ... Full story

ЦЕНТРОБЕЖНИ ТИП Ш

ЦЕНТРОБЕЖНИ ТИП Ш
Едностъпални помпи  центробежни  тип Ш са предназначени за пренасяне на отпадни води и кашоподобни течности с температура не по-високи от 80 градуса по целзий. Безупречната им работа се обуславя от простата им и надежна конструкция. Едностъпални центробежни помпи тип Ш са предназначени за пренасянена отпадни води и кашоподобни течности с температуре не по-високи от ... Full story

Помпи тип ЕГ

Помпи тип ЕГ
Едностъпалните центробежни   помпи  тип ЕГ за гореща вода  са предназначени да пренасят гореща вода с не по-висока температура от 150 градуса по целзий. Намират много добро приложение в топлинни инсталации , технологични процеси и на много други места в индустрията. Трябва да се има впредвид , че работното налягане на тези помпи не превишава 0,6 MPa. Помпи тип ЕГ за гореща вода са изпълнени като на два ... Full story

Многостъпална топкови лагери

Многостъпална топкови лагери
Промсанб БГ  продава Многостъпална топкови лагери помпа на най-добрите цени в България. МНОГОСТЪПАЛНА,ЦЕНТРОБЕЖНА,ХОРИЗОНТАЛНА помпа С ЕДИН ВХОД , С ТОПКОВИ ЛАГЕРИ са центробежни многостъпални хоризонтални с едностранно втичане на течността.Тяхното предназначение е да пренасят нефтопродукти и вода с температура не по-висока от 80 градуса по целзий. За тази многостъпална помпа е характерно , че нагнетателя е насочен перпендикулярно на оста на въртене,а така също  смукателя е разположен ... Full story

Многостъпална самостартираща

Многостъпална самостартираща
Промснаб БГ предлага Многостъпална самостартираща се помпа . МНОГОСТЪПАЛНА,ЦЕНТРОБЕЖНА,ХОРИЗОНТАЛНА,САМОСТАРТИРАЩА СЕ ПОМПА са центробежни многостъпални хоризонтални с едностранно втичане на течността.Тяхното предназначение е да пренасят нефтопродукти и вода с температура не по-висока от 80 градуса по целзий. За тази многостъпална помпа е характерно , че нагнетателя е насочен перпендикулярно на оста на въртене,а така също  смукателя е разположен перпендикулярно на нагнетателя. ... Full story

МНОГОСТЪПАЛНА ХОРИЗОНТАЛНА

МНОГОСТЪПАЛНА ХОРИЗОНТАЛНА
МНОГОСТЪПАЛНА ХОРИЗОНТАЛНА помпа МП са центробежни многостъпални хоризонтални с едностранно втичане на течността.Тяхното предназначение е да пренасят нефтопродукти и вода с температура не по-висока от 80 градуса по целзий. МНОГОСТЪПАЛНА ХОРИЗОНТАЛНА помпа МП са центробежни многостъпални хоризонтални с едностранно втичане на течността.Тяхното предназначение е да пренесят нефтопродукти и вода с температура непо-висока от 80 градуса ... Full story

многостъпална помпа

многостъпална помпа
Mногостъпална помпа МТР са центробежни многостъпални хоризонтални с едностранно втичане на течността. Тяхното предназначение е да пренесят нефтопродукти и вода с температура не по-висока от 80 градуса по целзий. Многостъпалните помпи МТР са центробежни многостъпални хоризонтални с едностранно втичане на течността.  Тяхното предназначение е да пренасят нефтопродукти и вода с температура непо-висока от 80 ... Full story
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

центробежни помпи тип EМ-ИСО

центробежни помпи тип EМ-ИСО
Промснаб БГ предлага центробежни помпи тип EМ-ИСО . Едностъпални хоризонтални центробежни помпи за вода тип "ЕМ-ИСО" , помпите са производство на български производител . Отличават се с високо качество . Едностъпални хоризонтални центробежни помпи за вода тип "ЕМ-ИСО" имат свойството да пренасят вода и други сходни течности , който по свойства я наподобяват. Характерно за тези помпи е че, течностите , които пренасят трябва да са ... Full story

центробежни помпи тип Е-ИСО

центробежни помпи тип Е-ИСО
Промснаб БГ предлага центробежни помпи тип Е-ИСО . Едностъпални хоризонтални центробежни помпи тип Е-ИСО, помпите са производство на български производител . Отличават се с високо качество . Едностъпални хоризонтални центробежни помпи  тип Е-ИСО имат свойството да пренасят вода и други сходни течности , който по свойства я наподобяват. Характерно за тези помпи е че, течностите , които пренасят трябва да са чисти от химически примеси .... Full story

центробежни помпи моноблок

центробежни помпи моноблок
Промснаб БГ предлага центробежни помпи моноблок . Едностъпални центробежни помпи за вода моноблок , помпите са производство на български производител . Отличават се с високо качество . Едностъпалните центробежни хоризонтални помпи имат свойството да пренасят вода и други сходни течности , който по свойства я наподобяват. Характерно за тези помпи е че, течностите , които пренасят трябва да са чисти от химически примеси . ... Full story

Едностъпални помпи Тип Е

Едностъпални помпи Тип Е
Промснаб БГ предлага Едностъпални помпи Тип Е. Едностъпалните помпи  тип Е за вода  са предназначени за отвеждане на чиста вода и други течности , чисти от механични примеси по-съдържание сходни с водата и с температура по-малка от 80 градуса по целзий. Едностъпалните помпи тип Е за вода са предназначени за отвеждане на чиста вода и други ... Full story

Механично челно управление

Механично челно управление
Промснаб БГ предлага за продажба помпи с механично челно управление . Промснаб БГ предлага стоманени помпи с механично челно управление с взривозащитен двигател. Също така разполагаме и помпи с нормален двигател Oт стомана  с механично челно управление и взривозащитен двигател.Характерно за нашата фирма е , че разполага с големи наличности на склад с , което можем ... Full story

Химическа помпа тип Е-Кул

Химическа помпа тип Е-Кул
Химически помпи тип Е-КУЛ са предназначени за химически агресивни течности.Разтоварването на помпите се постига с заден уплътнителен възел. Характерно за Химически помпи тип Е-КУЛ е , че смукателния и нагнетателния корпус са обединени в едно общо тяло. Това е тяхно основно преимущество при ремонт и експлоатация. Химическа помпа тип Е-Кул е предназначена за транспортиране ... Full story

Двойнозасмукващи Помпи

Двойнозасмукващи Помпи
Промснаб БГ предлага двойно засмукващи помпи тип Д. Тези помпи са предназначени за работа с химически активни течности. Характерното за тези помпи е , че може да се направи пълен демонтаж на помпата и ремонт , без да се демонтира от тръбопровода. Промснаб БГ предлага двойно засмукващи помпи тип Д. Тези помпи са предназначени за работа с ... Full story

Индустриални водни помпи

Индустриални водни помпи
Едно от основните направления на Промснаб БГ е доставка на индустриални водни помпи . Нашите помпи са сравнително евтини, лесни за експлоатация, произведени от реномирани български и чуждестранни производители. Основното предимство на индустриалните помпи, предлагани от нас е качествената изработка , която гарантира многогодишната безотказна работа . Някой от предлаганите помпи се комлектовани с електродвигатели. ... Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.