Archive for ‘многостъпална хоризонтална’ Category

МНОГОСТЪПАЛНА ХОРИЗОНТАЛНА

МНОГОСТЪПАЛНА ХОРИЗОНТАЛНА
МНОГОСТЪПАЛНА ХОРИЗОНТАЛНА помпа МП са центробежни многостъпални хоризонтални с едностранно втичане на течността.Тяхното предназначение е да пренасят нефтопродукти и вода с температура не по-висока от 80 градуса по целзий. За тази многостъпална помпа е характерно , че нагнетателя е насочен перпендикулярно на оста на въртене,а така също  смукателя е разположен перпендикулярно на нагнетателя.   Цените Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.