Archive for ‘Химическа помпа тип Е-Кул’ Category

Химическа помпа тип Е-Кул

Химическа помпа тип Е-Кул
Химически помпи тип Е-КУЛ са предназначени за химически агресивни течности.Разтоварването на помпите се постига с заден уплътнителен възел. Характерно за Химически помпи тип Е-КУЛ е , че смукателния и нагнетателния корпус са обединени в едно общо тяло. Това е тяхно основно преимущество при ремонт и експлоатация. Химическа помпа тип Е-Кул е предназначена за транспортиране на Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.