Archive for ‘Зенкери’ Category

Зенкери

Зенкери
  Промснаб БГ продава зенкери . Те са предназначени за разширяване на отвори и за обработване на челни и цилиндрични повърхнини . Характерно за тези инструменти е , че те извършват въртеливо постъпателно движение на рязане , при осово подаване . По своето предназначение се делят на цилиндрични , конусни и челни . Според вида Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.