Archive for ‘Фрези’ Category

Фрези

Фрези
Промснаб БГ продава фрези . Фрезите са многозъбни инструменти служещи за обработка на Профилни , плоски , ротационни и винтови повърхнини . опашкови При фрезоване се използват различни схеми на кинематика , получава се главно при комбиниране на въртеливото главно движение с едно или две постъпателни движения . Те са едни от най-често използваните инструменти в промишлеността и ... Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.