Archive for ‘шлифовъчни дискове’ Category

шлифовъчни дискове

шлифовъчни дискове
Промснаб БГ предлага за продажба шлифовъчни дискове .Абразивното обработване , чрез което се осъществява много скоростно драскане, се нарича шлифоване , то се осъществява с разположените по абразивния диск абразивни зърна . Ако самия абразивен елемент е гъвкав , то той се нарича абразивна лента или шкурка.... Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.