Archive for ‘Плетено феродо’ Category

Плетено феродо

Плетено феродо
Промснаб БГ продава безасбестово плетено феродо . Още от дълбока древност хората са използвали специалните характеристики , издържливост на температура , на химически вещества , голяма издържливост на огъване . Характерно за него е , че тази спирачна лента е изработена от много слоеве смесени влакна , които са много устойчиви на топлина , също Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.