Archive for ‘Ремъци’ Category

Ремъци

Ремъци
Промснаб БГ продава ремъци. Те се използват за ремъчната предавка , която служи за предаване на движението и въртящият момент между два вала посредством гъвкаво съединение в случая ремък , като при това се използват силите на триене. Предаването на силите чрез ремък има следните качества ; простотата  на конструкцията ,движението се предава при много големи между осови пространства, безшумна и плавно функциониране, осигуряване на ... Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.