Archive for ‘Кръгли безконечни въжета от полиестерно влакно’ Category

Кръгли безконечни въжета от полиестерно влакно

Промснаб БГ  предлага за продажба кръгли безконечни въжета от полиестерно влакно . Характерно за аксесоарите произведени от полиестер и служещи за повдигане е , че те имат следните предимства : при използване не се нарушава цялостта на повърхностния слой на повдигания материал ,  лесни са за експлоатация и манипулиране , собственото им тегло е много леко , при случай на повреда , всеки колан може ... Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.