Archive for ‘Механичен крик със зъбна рейка тип SJ’ Category

Механичен крик със зъбна рейка тип SJ

Промснаб БГ разполага за продажба с механичен крик със зъбна рейка тип SJ . Криковете са най-простите товароподемни устройства  . те се използват за повдигане на товари на относително малка височина , до 1 метър .за крика е характерно , че товара се повдига непосредствено от опорните повърхности на крика . Като тези ограничения налагат Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.