Archive for ‘складово стопанство с трансманипулатор’ Category

Складово стопанство с транс манипулатори

Складово стопанство с транс манипулатори
Промснаб БГ предлага за продажба складово стопанство с  транс манипулатор  . При складовите стопанства участват четири основни компонента : стелажни системи , транс манипулатори , контейнерни системи и софтер за управление . Стелажните системи позволяват да си изграждат големи бази и логистични центрове , като те могат да бъдат мобилни и стационарни . Транс манипулаторите Full story
Copyright © 2022 Promsnabbg. All rights reserved.