Archive for ‘складово стопанство с трансманипулатор’ Category

Складово стопанство с транс манипулатори

Складово стопанство с транс манипулатори
Публикацията има информативен характер. Складовото стопанство е продадено. Промснаб БГ предлага за продажба складово стопанство с  транс манипулатор  . При складовите стопанства участват четири основни компонента : стелажни системи , транс манипулатори , контейнерни системи и софтер за управление . Стелажните системи позволяват да си изграждат големи бази и логистични центрове , като те могат Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.