Archive for ‘транспортьори’ Category

транспортьори

Промснаб БГ продава транспортьори . Транспортьорите са танспортиращи машини служещи за преместване на насипни и други товари по определено трасе . В промишлеността имат голямо приложение , примерно в дърводобивната за пренасяне на дървения материал в складовете , в производството на храни , за пренасяне на готовата продукция и други . Вида на преместването на Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.