Archive for ‘гориво нагнетателни помпи’ Category

гориво нагнетателни помпи

гориво нагнетателни помпи
                    Промснаб БГ продава гориво нагнетателни помпи . Разполагаме с над 350 вида и на склад . Така полученото налягане трябва да е по-високо от максималното налягане достигнато в горивната камера . Към тях се прилагат следните изисквания :Тя следи да регулира количеството гориво към всеки Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.