Archive for ‘Планатарни хидромотори тип МТР Х2-2-02’ Category

Планетарни хидромотори тип МТР Х2-2-02

Планетарни хидромотори тип МТР Х2-2-02
Планетарни хидромотори тип МТР Х2-2-02 са устройства които преобразуват механичната енергия на потока в механична енергия за  завъртането на изпълнителни органи . Те намират приложение в тяговите задвижвания на нискоскоростни средства, където е необходимо безстепенно регулиране на скоростта и гъвкавост на монтажа . Full story
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.