Лагери

Промснаб БГ предлага за продажба лагери. Лагерите изпълняват необходимата функция за да държат в определено положение дадена ос на въртящите части , като при това осигуряват движението да изпитва много малки загуби. Основно разделението на лагери  в зависимост от триенето биват следните видове :
-плъзгащи – при този вид лагери е характерно , че триенето е под формата на плъзгане . Смазващо вещество се поставя за намаляването на триенето. Приложението на плъзгащите лагери в съвременната промишленост е намалено за сметка на търкалящите се лагери. При някой условия , обаче плъзгащите лагери се оказват незаменими :
– при тях е налице възможност за разделяне на черупката , а това е оснoвно изискване пo някога , когато се налага това изискване , например при монтаж на колянов вал.
– при много големи скорости , при които се наблюдава много малката износоустойчивост на търкалящите се лагери .
-при много високоточни машини при които основно изискване е висока точност и чест хлабилен реглаж.- В някой случаи се налага изработване на лагери с много голям диаметър над 1000 мм и в тези моменти няма стандартни търкалящи лагери.
-при екстрени ситуации и при екстремална работна среда
-при много големи вибрации и удари , поради способността на смазващите и поглъщателните характеристики на масления слой .
-други предимства на плъзгащите лагери са тяхната простота на изработка , надежност и лесното им ремонто обслужване.

lageri 1

Промснаб БГ предлага за продажба лагери. Лагерите изпълняват необходимата функция за да държат в определено положение дадена ос на въртящите части

-като някой от основните недостатъци на плъзгащите лагери могат да се посочат следните характеристики-много големи осеви размери , изключително голям разход на смазващо вещество, много големи загуби предизвикани от триенето , при започване и спиране на работа.при тях се наблюдава много лошо смазване при ниски температури , също така друг основен недостатък е изискването за постоянност при наблюдението по време на експлоатацията.
-търкалящи- при този вид лагери е характерно ,че наличието на относително подвижни части на лагера са сложени търкалящи елементи и характерно за тях е че при това триене е триене при търкаляне.
Търкалящите лагери са изделие , което се произвежда в специализирани заводи и има изключително голямо приложение във всички отрасли на промишлеността. Изключително много лагери се произвеждат от фирмите SKF , FAG , INA , NSK, ВМЗ-Сопот и др. Търкалящите лагери имат следните елементи:  Външна гривна , вътрешна гривна, сепаратор и търкалящи тела в болшинството от случаите сачми .
Предимствата на търкалящите лагери са: изключително малко съпротивление при триене, работят добре при малки и високи честоти на въртене , лесно се сменят , евтини са и имат нисък разход на смазващо вещество , също така са лесни за обслужване.

Lageri 2

Промснаб БГ предлага за продажба лагери. Лагерите изпълняват необходимата функция за да държат в определено положение дадена ос на въртящите части

При тях като недостатък може да се отбележат следните характеристики: Много чувствителни към удар и вибрации , не-работят качествено при много високи честоти на завъртване ,  не се ремонтират.
Според посоката на натоварването лагерите се разделят на следните :
-радиални-  при тях характерното е , че поемат радиални сили Fr
-аксиални-  при тях те поемат аксиални сили Fa
-радиално- аксиални-поемат и двата вида сили
Друг важен вид лагери са самонагаждащите и не самонагаждащи се , характерното за това е дали лагера има възможност да следи геометричната ос на вала.
Лагерите е необходимо да се смажат добре  , чрез смазването  се  намалява  триенето и износването, отделената топлина се извежда , защищава се от корозия и до известна степен се херметизира със запълване на хлабините в уплътненията.
Освен от смазването за добрата работа на лагерите е необходимо правилното и сигурното им уплътняване .

Промснаб БГ  разполага с много видове лагери .Част от наличните лагери може да видите в т.5 от каталозите.

за повече информация моля свържете се с нас  на следния телефон : 0988703228

или използвайте следния пощенски адрес:  promsnabbg@abv.bg

01. Лагери Сачмени Радиални Двуредни Самонагаждащи Серии 1200, 1300, 2200, 2300Тези лагери са двуредни и могат да поемат големи радиални натоварвания, което е обусловено от самата конструкцияна лагера, т.е. пътищата на търкаляне на  външната гривна са сферични.Благодарение на това лагерите имат възможността да се самонагаждат и да компенсират размествания, огъване на вала и деформации на корпуса.Тези лагери са налични със цилиндричен и с конусен отвор. Основно те се монтират с втулки.

01. Лагери Сачмени Радиални Двуредни Самонагаждащи
Серии 1200, 1300, 2200, 2300
Тези лагери са двуредни и могат да поемат големи радиални натоварвания, което е обусловено от самата конструкция
на лагера, т.е. пътищата на търкаляне на  външната гривна са сферични.
Благодарение на това лагерите имат възможността да се самонагаждат и да компенсират размествания,
огъване на вала и деформации на корпуса.
Тези лагери са налични със цилиндричен и с конусен отвор. Основно те се монтират с втулки.
серия 1200,…
1203 0,073 GPZ 8
1204 0,116 GPZ 8
1205 0,14 GPZ 8
1206 0,22 GPZ 3 ZKL 2 GPZ  H 4 GPZ  L 2
1206К GPZ  H 4 GPZ L 2
1207 0,32 GPZ 1 ZKL 13 GPZ  K 1
1207К GPZ 2 GPZ 1
1208 0,415 NTN 2 K+H GPZ – 3
1208
1209 0,456 8 GPZ 2 URB 1
1210 0,531 GPZ – 11 l 4 Л 1 П 1 S 2 У 1 VMZ -1
1210 K S+H Switeher 2
1211 0,705 GPZ 3 FAG 3
1212 0,9 FLT -8 GPZ – 1
1212 K 3
1213 1,15 K+H GPZ 1
1214 1,24
1215 1,39
1216 1,7
1217 2,06
1218 2,59 GPZ – 1
серия 1300,…
1304 0,165
1305 0,225 GPZ 8
1306 0,385 GPZ – 4 FLT – 2
1307 0,51 URB 1 GPZ – 1
1308 0,715 Т – 3 MGM 1 Л  4 Л1 – 1 GPZ – 2
1308 K URB 1 GPZ 40
1309 0,955 FLT 2 FAG 1 SPZ 1 MGM 1 GPZ – 1
1309 K URB 10 FLT-2 MGM 1
1309 L FLT 3 GPZ 2
1309 П 1 MGM 1
1310 1,2 Харп. 4 GPZ 3 ZKL 1
1311 1,6 Hungary – 1
1322 11,8
1326 A FAG 1
серия 2200, …
2200 0,047
2201 0,053
2202 0,06
2203 0,088
2204 0,104
2205 0,165 K+H GPZ 1
2206 0,26
2207 0,405 FLT 1
2208 0,505 GPZ – 1
2209 0,545
2210 0,59 ZKL – 1
серия 2300, …
2307 0,675 GPZ П 2
2308 0,925 GPZ 1 MGM K 1
2309 1,23 FLT 1 ZKL 1 MGM FT 1
2310 1,63 URB 2
2311 2,1 URB 1 GPZ 1
2312 2,6
2313 3,2
2314 3,92 GPZ 2
2315 4,78
2316 5,65
2317 6,55 ZKL HK 2
2318 7,75 1
2319 9,05
2320 11,5
01. Лагери Сачмени Радиално – Аксиални Миниатюрни
Серии E, L, 618/3, 619/1, 600
СЕРИИ E…, L…
L 25 0,122
СЕРИЯ 618/3…, 619/1 …
СЕРИЯ 600, …
02. Лагери Сачмени Радиално – Аксиални – 1ва част
СЕРИЯ 16000, …
16002 0,025 DKF-2
16003 0,032
16004 0,051
16005 0,06 P6 DKF 3
16006 0,084
16007 0,11
16008 0,125 DKF 1
16009 0,171
16010 0,172 DKF 1
16011 0,26
16012 0,28
16013 0,3 3B DKF-3
16014 0,43
16015 0,46 DKF 1
16038 SKF 1 FRANCE
16100 0,022
16101 0,023
СЕРИЯ 61800, ….
СЕРИЯ 61900, …
61900 0,009
61901 0,011
61902 0,016
61903 0,018
61904 0,036
61905 0,041 GPZ-7
61906 0,045 GPZ
61907 0,075
61908 0,11
61909 0,122
61910 0,14
61911 0,17 GPZ 1
61912 0,2
61913 0,22
61914 0,35
61915 0,37
61916 0,4
61917 0,55
61918 0,59
61919 0,61
61920 0,83
61921 0,87 Г GPZ – 12
61922 0,9 GPZ – 1
61924 1,2
61926 1,6
61928 1,7
61930 3,05
СЕРИЯ 62200, …
62201 0.049 2RS
62202 0.053 2RS
62203 0.082 2RS GPZ K1
62204 0.131 2RS GPZ-4 KC9
62205 0.148 2RS GPZ-2 KC9
62206 0.236 2RS
62207 0.375 2RS GPZ
62208 0.46 2RS GPZ K2C17
62309 2RS SKF 2RS1 SWEDEN
62310 2RS
03. Лагери Сачмени Радиално – Аксиални – 2ра част
Серии 6000, 6200, 6300, 6400 (RS , Z , ZZ , 2RS)
Серия 4200
СЕРИЯ 6000…( RS , Z , ZZ , 2RS )
6000 0,019 ZZ GPZ – 1
6001 0,021
6002 0,029 FLT – 21 DKF 4
6003 0,037
6004 0,065 VMZ – 12 DDR -1
6005 0,077 Z VMZ-2 ZZ – 1
6006 0,177
6007 0,151 ZZ LYZ – 1
6008 0,188 GPZ  – 7 2Z GPZ 33 2RS GPZ – 2 DKF – 1
6009 0,241 SKF 1
6010 0,261 GPZ 22 DKF 2
6011 0,384 2Z URB 3
6012 0,41 URB -4 2Z URB 1 Z URB 3
6013 0,436 MGM 1 GPZ 1 URB 23
6014 0,607 GPZ – 3 ZKL 1 2Z KPK1 2Z URB 1 URB 2
6015 0,645 GPZ – 2 ZZ URB – 1
6016 0,85
6017 0,89 P4 DKF 7 2Z ZKL 2
6018 1,15 GPZ6 2RS   1
6028 3,35 DKF 2 .. A ZKL 4
СЕРИЯ 6200…( RS , Z , ZZ , 2RS )
6200 0,032 ZZ GPZ – 2
6201 0,037
6202 0,045
6203 0,066 2RS GPZ 1 ZZ – 1
6204 0,106 2RS GPZ 4 ZZ FAG – 4 KBS LLC – 3 VMZ – 13
6205 0,125 2RS GPZ 2 VMZ – 1 ZZ VMZ -1
6206 0,192 RS VMZ – 3 FLT – 1 NACHI – 1
6207 0,288 2RS GPZ 1 ВМЗ 4 EE SNR 2 Z SNR 1 Z VMZ-3 2RS  VMZ -1
6208 0,366 2RS GPZ 1 ZZ  VMZ – 4 RS VMZ – 2 RS VMZ -1 VMZ – 1
6209 0,405 GPZ 13 RS GPZ 1 2RS GPZ 2 ZKL 6 2Z SKF 5 ZKL 70.. A GPZ – 1
6210 0,453 GPZ – 4 ZKL 40 .. FAG – 1
6211 0,607 ZZ SNR – 1 2RS SNR – 1 1 2RS URB -1
6212 0,783 2Z URB 1 RS URB 1 GPZ – 1 FLT – 1 AK GPZ – 2
6213 0,982 GPZ 38 URB 2 ZKL 1 SPZ 1 A GPZ – 7
6214 1,08 A GPZ – 5 GPZ -1
6215 1,21 2Z – 8 RS URB -5 GPZ – 7
6216 1,4 SKF -5
6217 1,8
6218 2,15 GPZ  – 3
6222 4,35 V FLT 1
6224 5,15 ZKL 3 .. ZKL – 1
6226 5,8 ZKL 20 ..
6228 7,45
6230 9,4 30 ZKL ..
6232 GPZ 10 ..
6234 GPZ 5 ..
6236 GDR 15 ..
СЕРИЯ 6300…( RS , Z , ZZ , 2RS )
6300 0,054
6301 0,061
6302 0,082 2RS VMZ – 1 VMZ – 1
6303 0,111 VMZ – 3
6304 0,148 C9 2 RS GPZ -1
6305 0,232
6306 0,348 KOYO 4 2 RS URB – 1 VMZ 9 Z VMZ -1
6307 0,458 VMZ – 2
6308 0,623 VMZ – 2 Steyr – 1 ZZ ISB – 1 ZZ ZKL – 1
6309 0,848 ZZ 2
6310 1,1 SNR – 2 GPZ – 3 ZKL – 1 RS URB – 2 ZZ HARP – 1
6311 1,35 GPZ 40 .. ZKL – 2 NTN – 1 GPZ – 1 P6 DKF – 2
6312 1,7 GPZ 10 ..
6313 2,13
6314 2,63 GPZ 5 .. N URB – 5
6315 3,12 KOYO 50 .. GPZ – 1 ZKL – 1 Z MGM – 3
6316 3,73 DDR – 3 URB – 1 SKF – 2
6317 4,25 GPZ – 3 A GPZ – 1
6318 4,9 GPZ – 3 URB – 3
6319 6,14
6320 6,95 KOYO 15 ..
6321 8,05 GPZ 5 ..
6322 9,55 GPZ 2 URB 2 GPZ 7 ..
6324 12,6 GPZ 5 ..
6326 15,3 GPZ 10 ..
6328 18,6
6330 23
6334 SKF – 1
СЕРИЯ 6400, …( RS , Z , ZZ , 2RS )
6403 0.273
6404 0.413
6405 0.547
6406 0.74
6407 0.972 URB – 1
6408 N AK GPZ -1
6409
6410
6411
6412 GPZ – 2
6413 ZKL – 1 GPZ – 2
6414
6415 M
6416 M
6417 M
6418 M
СЕРИЯ 4200,…
4209 0,122
4210 0,14 STEYER
4309
4310
4311
4312
04. Лагери Сачмени Радиално – Акс. Едноредни с Контактен Ъгъл
серии 7000, 7200, 7300, 7400
серия 7000, …
7010 0,306
7011 0,447 L GPZ 1 C GPZ 1
7012 0,478
7013 0,509
7014 0,705
7015 0,745 AC GPZ 1 C GPZ 1
7016 0,994
7017 1,04
7018 1,35 GPZ 1
7019 1,41
7020 1,47
7022 2,3 L GPZ 1
7024 2,47
7026 3,73
7028 3,96
7030 4,82
7069 BB1C  SKF – 2
серия 7200, …
7204 0,102 DKF 2 ZKL 2 B DKF 1
7205 1,129 A4 ZKL 1 UR ZKL 1
7206 0,208 GPZ 3 DKF 34 2RS DKF 2
7207 0,287 C GPZ – 4
7208 0,375 DKF 1 GPZ – 1
7209 0,41 ZKL 8 AA ZKL 1 E GPZ 2
7210 0,485
7211 0,612
7212 0,78 ZKL 6 ..
7213 0,981
7214 1,11 ZKL 3..
7215 1,19
7216 1,42 B DKF 1
7217 1,82
7218 2,22 DKF 3 GPZ 1 ZKL 5 ..
7219 2,72
7220 3,26
7221 3,87
7222 4,54 KOYO 4 ..
7224 6,26
7226 6,888
7228 7,78
7230 11 ZKL 7 ..
серия 7300, …
7304 0,141 B ZKL 2
7305 0,234 B DKF 8
7306 0,352 A GPZ 1
7307 0,489
7308 0,636 L6 GPZ 5 AC GPZ 8 ZKL 1
7309 0,854
7310 1,14 GPZ 3 A DKF 3
7311 1,42
7312 1,77 B FLT 2
7313 2,15 AC GPZ – 4
7314 2,61
7315 3,13 B FAG 1
7316 3,72
7317 4,43
7318 5,16
7319 6
7320 7,32
7321 8,36
7322 9,8 Л B GPZ-9
7324 14,7
7326 17,6
7328 21,5
7330 25,1
серия 7400, …
7410 L GPZ 5
7412
7414
7416 GPZ 1
7418
7432 123.8
05. Лагери Сачмени Радиално – Акс. Двуредни с Контактен Ъгъл
серии 3200, 3300
серия 3200, …
3200 0,051
3201 0,06
3202 0,089
3203 0,099 NPK 1
3204 0,166 ZKL 4
3205 0,194 FAG 1
3206 0,316
3207 0,48 ZKL VK 1
3208 0,654
3209 0,678
3210 0,764 ZKL – 2
серия 3300, …
3300 0,058
3301 0,063
3302 0,127
3303 0,185
01. Лагери Сачмени Аксиални Едноредни
Серии 51100, 51200, 51300, 51400
серия 51100, …
51100 0,02
51101 0,022
51102 0,024
51103 0,028
51104 0,04 GPZA-2
51105 0,059
51106 0,068 NTN-1 ZKL-1 URB-1
51107 0,09 FRB-1
51108 0,12 URB-1 GPZ-1 DDR – 1
51109 0,15 ZKLKPK1 GPZ-1
51110 0,16
51111 0,24 GPZ-1 DDR – 2
51112 0,29 FLT – 3 GPZ-1
51113 0,34 GPZ-1 URB-3 ZKL-2
51114 0,36
51115 0,42
51116 0,43 GPZ-1 FRB-1
51117 0,46 GPZ-1 ZWZ-1 ZKL-1
51118 0,68 GPZ-1
51120 0,99
серия 51200, …
51200 0,03
51201 0,034
51202 0,046 GPZ
51203 0,053 ZKL MGM
51204 0,082
51205 0,12 KOYO
51206 0,15 GPZ
51207 0,22 GPZ
51208 0,27 ZKL GPZ – 2
51209 0,32
51210 0,39
51211 0,61 ZKL
51212 0,69 GPZ
51213 0,77
51214 0,81
51215 0,86
51216 0,95 ZKL-2
51217 1,3 URB
51218 1,77
51220 2,35
51222 URBM
серия 51300, …
51305 0,18
51306 0,27
51307 0,39
51308 0,55
51309 0,662
51310 0,94
51311 1,34 URB-3
51312 1,45 GPZ-2
серия 51400, …
02. Лагери Сачмени Аксиални Двуредни
Серии 52200, 52300, 52400
серия 52200, …
03. Лагери Сачмени Аксиални с подложна сферична шайба
Серии 53200, 53200 U, 53300, 53300 U, 53400, 53400 U
51/53206 X FAG
53/54206 XSB FAG
53407 FAG
Лагери Ролкови Радиални Двуредни за Шпиндели
NA40V 1
серии NN 3000 и NNU 4900
NN 3014
NN 3015 KP5 FLT – 1
NN 3016 K Japan-1
NN 3017
NN 3018
NN 3019
NN 3020
NN 3021
NN 3022
NN 3024
NN 3026 1
NN 3028
NN 3030
NN 3032
NN 3034 13
NN 3036 17
NN 3038 18
NN 3040 23
NN 3044 32.9
NN 3048 36
NN 3052 48
NN 3056 51.7
NN 3060 71.5
NN 3064 77.2
серия NNU 4900, …
NNU 4920
NNU 4921
NNU 4922
NNU 4924
NNU 4926
NNU 4928
NNU 4930
NNU 4932
NNU 4934
NNU 4936
NNU 4938
NNU 4940
NNU 4944
NNU 4948
NNU 4952 30.2
NNU 4956 32.2
NNU4960 50
NNU 4964 52.7
Лагери Ролкови Радиални с къси цилиндрични ролки
N 204 0,109
N 205 0,134 DDR-1
N 206 0,2 GPZ 23 GPZ KM -6 DDR-1
N 207 0,303 ZKL-1 GPZ -1
N 208 0,37
N/NF 208 GPZ-1
N 209 0,423
N 210 0,46 NA ZKL 2 NA GPZ – 1 KM GPZ-1
N 210 0,626
N 212 0,806
N 213 1
N 214 1,1
N 215 1,21 2
N 216 1,5 URB-1
N 217 1,87 GPZ 1 GPZ K 1
N 218 2,25 GPZ 2
N 219 2,83
N 220 3,32
N 221 3,87
N 222 4,54
N 224 5,46 GPZ 1 MPP-1 URB-1 KM GPZ – 2
N 226 6,17
N 228 7,72
N 230 9,72
серия N 300, …
NN300 K  GPZ-1
N 304 0,149
N 305 0,235 2305 KM – N305 NA – 6
N 306 0,343 GPZ – 6
N 307 0,462 GPZ-2
N 308 0,647 GPZ -4 FLT -1
N 309 0,853 Nachi 1 GPZ – 8
N 310 1,14 BNA ZKL-2 GPZ-1 KM GPZ-1
N 311 1,42 GPZ-2
N 312 1,85
N 313 2,24
N 314 2,6 1
N 315 3,21
N 316 3,8 GPZ -2 URB-1 SKF-1
N 317 5,33 GPZ-1
N 318 6,28 KM GPZ-2 NA GPZ-16 W NSK-3 B NA ZKL-1 NA 3
N 319 6,99
N 320 7,32 GPZ-1 CSSR – 3
N 321 9,4
N 322 10,3 GPZ 2 GPZ 4..
N 324 12,5 GPZ 2 ..
N 326 17 GPZ 2 ..
N 328 20,7
N 330 24,7
серия N 400, …
N 405 0,536
N 406 0,723
N 407 0,965
N 408 1,27
N 409 1,58 FAG ND 1 1
N 410 1,97
N 411 2,42
N 412 2,93
N 413 3,5
N 414 5,1
N 415 6,208
N 416 7,14
N 417 9,17
N 418 10,9
N 419 12,9
N 420 14,5
N 421 16,2
N 422 20,6
N 424 28,2
N 426 36,8
N 428 43,2
N 430 49,6
Лагери Ролкови Радиални с къси цилиндрични ролки
NF 204 0,109
NF 205 0,134
NF 206 0,2
NF 207 0,303
NF 208 0,37 GPZ 1 E FRB 1 KM GPZ-1
NF 209 0,423
NF 210 0,46
NF 211 0,626
NF 212 0,806
NF 213 1 GPZ  – 1
NF 214 1,1
NF 215 1,21 GPZ – 1
NF 216 1,5
серия NF 300, …
NF 304 0,149
NF 305 0,235
NF 306 0,343
NF 307 0,462
NF 308 0,647
NF 410 1,97
NF 411 2,42
NF 412 2,93
NF 413 3,5
NF 414 5,1
NF 415 6,208
NF 1015 GPZ-1
Лагери Ролкови Радиални с къси цилиндрични ролки
серии NJ 200, NJ 2200, NJ 2300, NJ 300
серия NJ 200, …
NJ 204 0,109
NJ 205 0,134
NJ 206 0,2 E URB-1
NJ 207 0,303 FLT-2
NJ 208 0,37
NJ 209 0,423
NJ 210 0,46
NJ 211 0,626
NJ 212 0,806
NJ 213 1
NJ 214 1,1
NJ 215 1,21 E URB-1
NJ 216 1,5
NJ 217 1,87 1
NJ 218 2,25
NJ 219 2,83
NJ 220 3,32 FLT – 1
NJ 221 3,87
NJ 222 4,54
NJ 224 5,46 MPP-1 ZKL 10 ..
NJ 226 6,17
NJ 228 7,72
NJ 230 9,72
серия NJ 2200, …
NJ 2204 0,144
NJ 2205 0,166
NJ 2206 0,225
NJ 2207 0,404
NJ 2208 0,49 OPPN-2
серия NJ 2300, …
NJ 2324 21,5
NJ 2326 29,8
NJ +NUJ 2328 33,8 URB 1
NJ 2330 40,6
NJ 300
NJ 301
NJ 302
NJ 303
NJ 304
NJ 305 E ZVL-1 URB 1
NJ 306 EC3 URB -6
NJ 307
NJ 308 DDR-1
NJ 309 DKF 1
NJ 310 NTN-1
NJ 311 URB 1
NJ 312
NJ 313
NJ 314 NA FRB 3
NJ 315 ZKL 1
NJ 316
NJ 317 GPZ 5 ..
NJ 318
NJ 319 POL 2 ..
NJ 320 GPZ 4 ..
NJ 321
NJ 322 M 2 M URB 1 GPZ 3 ..
NJ 323
NJ 324 GPZ 4 ..
NJ 325
NJ 326 GPZ 2..
NJ 417 M ZWZ -1
Лагери Ролкови Радиални с къси цилиндрични ролки
NU 1014 0,712 GPZ  – 1
NU 1015 0,745
NU 1030 4,9
серия NU 200, …
NU 203 0,068
NU 204 0,133
NU 205 0,14 DDR-1
NU 206 0,207
NU 207 0,303 E DDR-1
NU/NJ 207 FLT -1
NU 208 0,378 E FRB-2
NU 209 0,445 DDR -4
NU 210 0,48 DDR-1
NU/NJ 210 M ZKL-1 ZKL – 8
NU 211 0,665
NU 212 0,825
NU 213 1,05
NU 214 1,16
NU 215 1,23 E URB-1
NU 216 1,53 EW URB 4 DKF 2 NSK-1 E URB-6
NU 217 1,87
NU 218 2,36
NU 219 2,83 ZKL 1
NU/NJ 219 CSSR-1
NU 220 3,33
NU 221 3,95
NU 222 4,63
NU 224 5,67 ZKL 10 ..
NU 226 6,3
NU 228 7,88
NU 230 9,92
серия NU 2200, …
NU 2204 0,144
NU 2205 0,166 K GPZ – 1
NU 2206 0,26 DKF-1
NU 2207 0,404
NU/NJ 2207 DKF -2
NU 2208 0,49
NU 2209 0,53
NU/NJ 2209 E CSSR-1
NU 2210 0,571 2
NU 2211 0,773
NU/NJ 2211 ZKL – 1
NU 2212 1,06 Steyr-1
NU 2213 1,4
NU 2214 1,52
NU 2215 1,55
NU 2216 1,93
NU 2217 2,44 E DKF-1
серия NU 2300, …
NU 2304 0,25
NU 2305 0,343 URB -6 GPZ -2
NU 2306 0,503 DKF-2
NU 2307 0,696 2RS DKF-2
NU 2308 0,95 1
NU 2309 1,27 E-1 E TNG P  DDR – 2 1
NU 2310 1,7
NU/NJ 2310 EC2 DDR-1
NU 2311 2,17
NU 2312 2,78 2
NU 2313 3,27 E DKF -2
NU 2314 3,98
NU 2315 4,95
NU 2316 5,79 DDR – 4
NU 2317 6,7
NU 2318 7,95 1
NU 2319 9,2
NU 2320 11,7
NU 2322 17,1
NU 2324 23,6
NU 2326 26,9
NU 2328 33,8
NU 2330 40,6
серия NU 3000, …
NU 304 0,153 FLT-1
RNU304 FLT-3
NU 305 0,241 DDR-1
NU 306 0,37 DDR-1
NU 307 0,485 DDR-1
NU/NUP 307 FEM-1
NU 308 0,685
NU 309 0,895 URB  E 3 GPZ 1 Japan-2
NU 310 1,14 DKF 3 NTN 1 E URB-1
NU/NJ 310E DKF 1 LPN-1
NU 311 1,43 FLT L 1
NU 312 1,8 E URB 2 DKF 1
NU/NJ 312 ZKL 1 DDR -1
NU 313 2,23 E URB 1
NU 314 2,8 FLT Pn 1 1
NU 315 3,24 GPZ 3 .. KM GPZ – 1 E URB – 3
NU/NJ 315 MPP-1
NU 316 3,92 NAP6 FRB 1 GPZ 1 URB -1 GPZ 4..
NU 317 4,68 GPZ-1 DKF 2..
NU 318 5,42 DKF 3..
NU 319 6,28 ZKL 2..
NU 320 7,66 GPZ 2..
NU 321 8,73
NU 322 10 GPZ 2 MA URB-1 GPZ 4.. MA C3  URB – 1
NU 324 22,5 GPZ 2..
NU 326 16,5 GPZ 4 ..
NU 328 22,5 GPZ 2 ..
NU/NJ 330 25,3 M C4 OREN 7
NU 330 M C4 OSEN 4
NU 332 GPZ – 1
серия NU 4000, …
NU 405 0,55
NU 406 0,751
NU 407 0,99
NU 408 1,3
NU 409 1,62
NU 410 2,01
NU 411 2,48
NU 412 3
NU/NJ 412 FLT -2
NU 413 3,6
NU 414 5,24
NU 415 6,22
NU 416 7,32
NU 417 9,4
NU 418 11,2
NU 419 13,2
NU 420 14,9
NU 421 16,6
NU 422 21,1
NU 424 28,9
NU 426 37,7 ЛУ GPZ – 1
NU 428 44,3
NU 430 50,8
Лагери Ролкови Радиални с къси цилиндрични ролки
NUP 203
NUP 204 0,109
NUP 328 22,5
NUP 330 25,3
серия NUP 400, …
NUP 412 3 K3 GPZ-1
NUP 413 3,6
NUP 414 5,24
NUP 415 6,22
NUP 416 7,32
NUP 417 9,4 M C4  – 13 K1M GPZ-1 MC4 RPN-1
NUP 418 11,2
Лагери Ролкови Радиални с къси цилиндрични ролки
серия 102000,… по ГОСТ
102304 0.168
102305 0.259
102605 0.868
102206 0.226
102307 0.51
102407
102409
102210 0.52
102211 0.712
102212 0.9
102316
РОЛКОВИ КОНУСНИ
СЕРИЯ 30202, …
30202 0,056
30203 0,083
30204 0,133 VMZ 11
30205 0,157 VMZ – 6 O1 GPZ 3 KVZ 1
30206 0,24 GPZ – 3 VMZ 2
30207 0,341 A ГАП 1
30208 0,42 A GPZ 16 GPZ 8 A FLT 1
30209 0,499 GPZ 1 VMZ 3
30210 0,566 GPZ 3 KOYO 1 MGM 1 Y GPZ 1 ZKL -2 E CSSR – 1
30211 0,731
30212 0,86 E ZKL – 1
30213 1,17
30214 1,22 Y GPZ 1 A GPZ – 1
30215 1,34
30216 1,6 GPZ – 1
30217 2,1
30218 2,63 GPZ 2
30219 3,17 GPZ 1
30220 3,78 ZWZ 3
30304 0,133 Y GPZ 1 A GPZ 1
30305 0,157 A MGM 3 A Samara 1
30306 0,24 A FLT – 1 K GPZ – 10 URB – 1
30307 0,341 A FLT 4 Y GPZ 1 Л GPZ 1 GPZ – 1
30308 0,42 VMZ – 1
30309 0,499
30310 0,566 GPZ 5 K1 GPZ -4
30311 0,731 DKF 1 K 2 ZKL E 1
30312 0,86 M 3 A URB 2
30313 1,17 K1 GPZ 4
30314 1,22 A URB 1 A GPZ 1 HA GPZ 1
30315 1,34 A FAG V+B 8 A GPZ 1
30316 1,6
30317 2,1 Y GPZ 1
30318 2,63 A GPZ 3
30319 3,17
30320 3,78
30321 4,51 SKF 2
СЕРИЯ 32005, …
32005 0,11
320/28 0,148
32006 0,17
320/32 0,187
32007 0,225 J X Nachi Japan 2 DDR-1
32008 0,279 X NTN 4T JAPAN NL 1
32020 1,93 X GPZ 10
32032 6,96 GPZ 2 ..
32034 11 GPZ 4 ..
32036 14,7 GPZ 6 ..
32038 15,4 GPZ 4 ..
32040 19,9
32044 GPZ 4 ..
32203 0,102
32204 0,16
32205 0,179
32206 0,28 K GPZ 1
32207 0,42 GPZ 21 A GPZ -2 1 VMZ – 7
32208 0,555 URB 2 ZKL – 2
32209 0,578 K GPZ 3 J HR NSK – 1
32210 0,644
32211 0,88
32212 1,2 WBF 3
32213 1,48 2K NTN 1 K GPZ 4
32214 1,68 GPZ 1 URB 2 A URB 1 MGM 1 VWF(C+R) 1 K1 SP2 GPZ 1 E ZKL 1
32215 1,77 GPZ – 1 KOYO-1
32216 2 GPZ 3 A URB 1
32217 2,5 GPZ 2
32218 3,27 GPZ 3 A URB 13
32219 3,97
32220 4,99 GPZ 2 ZKL 2
32221 5,87 ZKL 1
32222 6,9
32224 8,75 GPZ 3 Japan 1
32226 11,2
32228 14,1 NSK 1 URB 2 GPZ 1
32230 16,8
32303 0,18
32304 0,25
32305 0,38
32306 0,58 K GPZ 10 A GPZ 1
32307 0,73 Y GPZ 4 ZKL 2
32308 1,02 FLT 2 GPZ 16
32309 1,47 S URB 1 KBS 1
32310 1,8 A GPZ 12 A URB 1
32311 2,29 K1 GPZ 11
32312 2,75 NSK 3 K GPZ 8
32313 3,34
32314 4,09 MGM 1 B URB – 5
32315 4,97
32316 5,9
32317 6,85
32318 8,23
32319 9,6
32320 12 GPZ 10 ..
СЕРИЯ 33005, …
33217 3,58
31 308 URB A-14 GPZ Y-5 FAG HA EOA-1
31309 URB A-3
31310 ZKL SA-3
31311
31312
31313
31314
31315 SKF-1
СЕРИИ 21300, … 22200, … 22300, …
серия 22200, …
22205 0,18
22206 0,28
22207 0,43
22208 0,52
22209 0,56
22210 0,6 CC SKF – 3
22211 0,82
22212 1,1
22213 1,45 E FAG 1 CD NSK-1
22214 1,55
22215 1,65
22216 2,05 C A URB-2
22217 2,55 Koyo FY 4809   1 W33 K URB – 1
22218 3,4 C W33 URB 2
22219 4 K NTN 1
22220 4,85 KG-2KL  1 M GPZ-1 1 ZKL-1 GPZ 5 ..
22222 7 GPZ 4 .. K+H GPZ 5 .. URB – 1 M GPZ -1
22224 8,7 C URB 2 GPZ 5 .. M GPZ – 1
22225 KM+H GPZ – 1
22226 11 GPZ 15 ..
22228 14 E DKF 2 M 1 GDR 10 ..
22230 18 GPZ 4 ..
22232 22,5 GPZ 6 ..
22234 28,5 GPZ 7 .. K+H GPZ 2..
22236 29,5 URB 1 GPZ 5 ..
22238 36,5
22240 43,5 GPZ 2 ..
22244 60,5 FAG 1 M Y GPZ 1 GDR 3 ..
22248 83
22252 110
22256 115
22260 145
22268 GPZ 1 ..
серия 22300, …
22308 1
22309 1,35 3
22310 1,85 KM + AMX GPZ 1
22311 2,35 GPZ 10 ..
22312 2,95 C R URB 1 GPZ 8 ..
22313 3,55 C R URB 2 E FAG-2 GDR 6 ..
22314 4,19 K GPZ-5 GPZ 10 ..
22315 5,25 GPZ 10 ..
22316 6,2 ZKL 6 ..
22317 7,25
22318 8,6 C URB 2
22319 10 GPZ 6 .. ZKL 1
22320 13 GPZ – 2 GPZ 7 .. K+H GPZ 4 .. C URB – 1 M GPZ – 8
22322 17,5 B URB 1 C W33 URB 1 DKF 4 .. K+H GPZ 6 ..
22324 22 C URB – 4
22326 26,9 DKF 7 ..
22328 34,5
22330 40,8
22332 48,3 CC W33 SKF – 3
22334 56,7 GPZ 5 .. K+H GPZ 2 ..
22336 67,8 GPZ 6 ..
22338 77,4
22340 92 GPZ 3 .. K+H GPZ 2 ..
22344 120 DKF 2 ..
22348 155 DKF 2 ..
22352 190
22356 235 MB W33 SKF – 2
СЕРИИ 23000, … 23100, … 23200, …
23022 3,71
23024 4,3
23026 6,2 ZKL 4 ..
23028 6,7 ZKL 5 ..
23030 8,1 URB 2 ZKL 4 ..
23032 9,95 ZKL 4 ..
23034 13,5 ZKL 5 ..
23036 17,5
23038 18,5 ZKL 3 ..
23040 24
23044 31,5
23048 34,5 Т GPZ 4 KM+H 4 ZKL 6 ..
23052 50
23056 54
23060 74,5
23064 80 DKF 1 ..
23068 107
23072 113
23076 120
23080 153
23084 162
23088 186
23092 212 ZKL 2 ..
23096 222
230/500 232
серия 23100, …
23120 4,4
23122 5,8 K ZKL 1
23124 8,1
23126 8,9
23128 11
23130 16,5
23132 20,5
23134 22
23136 28,5
23138 35
23140 43,5
23144 54,5
23148 67 K+H 4 GPZ 4 ..
23152 93 KOYO 2 ..
серия 23200, …
23207 D SFB -2
23218 4,46
23220 6,9 ZKL 3..
23222 9,28
23224 11,6
23226 14 ZKL 3..
23228 18,2 ZKL 2 ..
23230 23,6
23232 29,8
23234 35,7
23236 38,1
24056 69
24060 98
24064 103
24068 140
24072 147
24076 153
24080 202
24084 210
24088 245
24092 276
24096 285
240/500 295
серия 24100, …
24122 6,52
24124 10,1
24126 10,2
24128 12,4
24130 18,7
24132 24,3
24134 25,6
241/500 716
29424 ZKL 2 ..
29428 ZKL 2 ..
29432 ZKL 1..
29348 `ZKL 1..
29356 ZKL 1..
2712 КМ 31
2740 M 1
5220 1
5306 1
5307 2
7714 M 2
7723 A 2
7806 A 10
20803 АК1 2
26216 14
34128 R URB 1
35914 1
55709 100 3
57707 y 3
67728 К 1
73727 GPZ 1
78074 1
87518 K 1
92705 К
93127 D-C
93800 Poland 1
102407 М 2
102605 М 3
108810 2
150212 3
150213 3
150308 K 1
160703 А
180609 С9 Ш 2
180707 АС17 1
217716 Л 1
226706 K 2
226906 K 9
226906 К 3
270213 1
270310 10
292218 К2 7
322220 K 2
322220 K2 1
326705 К 9
380717 С17 1
402310 К 1
402715 1
580306 К 3
580306 К   С12 1
580306 КС17 2
588811 С23 1
588911 3
588911 1С9 1
678049 46
700409 1
704902 K6 60
752412 Л1 1
804907 К5 60
804907 К2 24
807813 A
845806 12
864315 14
864319 1
894713 1
916913 15
926722 9
934714
972189 6
982807 K 12
986711 1
1580207 К12С17 12
1590211 4
1680204 АК7С17 2
4074110 3
4074115 2
9588218 С9 2ГЛ3-4 1
10073727 Ш  П 1
20102605 К 1
MG3072 rs-1m 16 HY-TAIWAN
MS19 HJ FAG 2
RMS19 AU FAG 1
390609 URB 12
98206 GPZ 2
609925 4
1680204 C17 6
580306 KC17 3
127509 AK 1
688911 C9 1
588911 GPZ 3
986711 GPZ 1
съчми брой
М8 8600
M6 3000
M4 5000
5/16 FLT 2000
III 16+4 URB 450
RB-60/III N SKF 10
ANS 2 1/2 2
M16 80
M11 32
M35 1
M31 2
M29 1
M 15,5 16
305807 SKF 1
20212 DKF 4
RAE 35-NPP-B-FA106 INA 45 Slovakia RABR 72/80 51-13 15

 

 

Тук може да видите част от наличните лагери :[embeddoc url=”https://promsnabbg.com/wp-content/uploads/2016/01/цени-лагери-и-наличност2.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]

 

 Bookmark and Share
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.