Мотор редуктори цени

motor-reduktori-ceni

мотор редуктори цени

Промснаб БГ предлага за продажба мотор редуктори цени.

Цените на мотор редукторите са следните:


подгрупа                            без ДДС

мот.ред                                                                             KMN harlem holland

мот.ред              съосен 2             140                                                        0,09                       93

мот.ред              съосен                 450                                                                                                                       43,5

мот.ред              съосен                                                                                75                           40                           35

мот.ред              съосен 3             380                        Yilmaz turkey                    1,5                         50

мот.ред              съосен 2             360                        zteken Turkey                                                  40

мот.ред              съосен 2             1200                      русия    ТУ2-СГ6 0224821-293-90                              920         14                                                                                          правотоков с електронното управление

мот.ред              съосен 4                                             Demag 72 т                                       20

мот.ред              съосен 1                                             Полша                 1,5                         71,5

мот.ред              съосен 1                                             Полша Gonemer 3 B3   2,2          1420      17,75                     80

мот.ред              съосен 1                                             литва    midscan                                              25                           35

мот.ред              съосен 1                                             Германия           sew       0,55       2700      70

мот.ред                              1             420                        холандия           C12-076               0,55       470         10                                                           den-haag

мот.ред              съосен 1                                             Турция                 1,5          1410      96                           reduktor Var Imac

мот.ред              съосен 1                                             Русия    MB 80-15 у3      0,25                       15                                                                          100NM

мот.ред                              2                                             Ylmaz    23-90L/4              1,5          1385      49                           22,3

мот.ред                              1             420                        германия           ABM                                     1

мот.ред              осеви с фланец               1             450                         германия           z2kp80  0,6          1370       80                           17,1

мот.ред                              1             420                                                        2,2          2870      319                        9

мот.ред              вариатор            1             420                                        zlkp 75 216         0,18       890         20                           44,5                с изместена ос и ргулеруеми обороти

мот.ред              вариатор            1             620                        италия Fyr 301 83                          1440      35 do 175                                                                           varvel

мот.ред              ъглов    2             350                        германия           ZG1 BMRZB 63 3

мот.ред              ъглов    2                                             русия                                   1420      1,1

мот.ред              ъглов    2                                             русия                    0,37       920         32                           28,75

мот.ред              червячен ъглов               1                                                                            1,1                                                         23,3

мот.ред              червячен нов   6             320                        Сърбия Р111 8022024000             1,5          1500                                      41

мот.ред              ъглов    4             480                        полша  2РМ 200 02        2,5(4)    1500      96                           15,6                       prema befareu                 750лв комплект с4квата 1500

мот.ред              ъглов                    230                        boston gear        33-096 1200                       1425

мот.ред              ъглов    3             160                        българия                            0,55       1280      46                           28                           телфери и кранови                       комплект 320

мот.ред                              1             250                        sew       k46DT710-4bm/HR/TF   0,37                       200

мот.ред                              1                                             италия WF30 DT63Nh   0,18       1320

мот.ред              ъглов    2             140                        KLM harlem Holland                       0,09                       93

вибратор                           1             140                        българия                            0,00442                1400      31,8                       44

мот.ред                              11                                          българия                            1,5          2850

мот.ред              ъглов    12           1200      н             Модул РЦС100                4                             45                           31,5

мот.ред              ъглов    12           950         2             Модул РЦС100                4                             45                           31,5

мот.ред                                                                             германия           sf67 R43 LP63 dt Esmi   0,18       1400       1,6                                                                                        SEW Eurodrive

мот.ред              ъглов                                                   Русия    дпт-П-22-и-С1  0,37       1500

мот.ред              ъглов                                                   Русия    РЧУ-63А              11           1400      70                           20

мот.ред              ъглов                                                                   85-71х0,37х1500 Е71583              0,37       1350

мот.ред              Червячен                                                          България            МВР 63 0,75       1410                                                                                                     Модул бяла

мот.ред                                              320                                        РЧВ 63  1,5/2,2  480/530                                               19           1,5:2,2                                1,1/1000/480

мот.ред              червячен ъглов               2                                             Беласица           МРЧХ63 2752                                                                   18

мот.ред                              8                                             Тито Сърбия     Ro22024000       1,5          1500                                      41

мот.ред                              12           1320                      България            ДРПВ 250 30      0,55       940         2                             500                                                                                        2600лв заводска цена без ддс

мот.ред                                              1150                      русия    д2у-160-25-12-У2            2,2          1410      56,4                       25

мот.ред              съосен                 480                        България            МРД     2,2          1420      85

мот.ред                                              480                        англия saunt 78               0,75       2000      36,2

мот.ред              планет 3                                             България            РП2-180               1,1          1410      100                                                                       със сервомотор

мот.ред              планет 2                                             Франция             ТР10      0,5          3000                                      98,5

мот.ред              планет 3             580                        Русия    МРА3    1,5          1500                                                                                     КПД 0,95

мот.ред              съо флан                                                                            МРА6   2,2                         40

мот.ред              съосен                                                eberhard bauer                                0,18       2350      265                         5,16

мот.ред              вариатор                            540                                        МРД 42,8            4             1500      42                           35

мот.ред                              52-312  850                        Германия                           1,22       1440      52-312                                                                                 13APA56-160x2x5,6

мот.ред              съо флан                            540                        полша  2NM200              0,75       905         45                           205

мот.ред              вариатор                            480         н             Германия                           2,2          1400      90                           15,5

мот.ред              съосен                 960                        Германия           30/РО-150                                                                         29,3

мот.ред              съо флан                            360                        Германия                           1,1                         40

мот.ред              съсен                                                                                   1,4          1410      300

мот.ред              вариатор            4                                             Германия           VEB                       1280      160                         8

мот.ред              червячен                           850                        германия                           1,1          1410      72-670

мот.ред                              2             320                                                        0,75                       30                           50

мот.ред              вариатор                                                           България            РЧ 80     1,1          940

мот.ред              съосен                 820                        България                            1,1          920         70-140                  13-6,54

мот.ред              съосен                                                                ATB Loher           1,1          2850      335

мот.ред                                                                             Nord     5V10-802/14      0,75       1380      42

мот.ред                                                                             eberhard bauer DKP 8840/20      0,86/0,75             700/1400             17/34                                                                                                                  ел.двиг двускоростен

мот.ред              съосен 4             1980                      Германия           FAF90A 1,5          1400                                      226,47

мот.ред              съосен                 360                                                        1,5                                                         46

мот.ред              съосен                                                                bol/4BR03           0,75       1410

мот.ред                                                                                             7G3 MR90 L8     0,6          750         16                           46,8

мот.ред              съосен                 1020                      Nord                     14           1500      0,639                     2163,2                                   1U

мот.ред              съосен                 230                        Италия                0,35       950                                        68

мот.ред              съосен                                                Франция             RM 40M9074     1,5                         43

мот.ред              съосен 9                                             България            ДРС 80

мот.ред              съосен 10                                          България            ДРС 80

вибратор                           2                                             русия    ярославский завод ИВ20 номер 68 50 херца трифазен                2,8          960

вибратор                           3                                             Германия           JU 206-700

вибратор                           12                                          България            ВППГ-1,1-380    1,1          2850                                                                                                     Хр.Смирненски Троян

вибратор                                                                          унгария               Rz 794 B7u         0,1          1350                                                                                                     монофазен

вибратор                                                                          унгария               VZ 90L 6               11           940                                                                                                       трифазен

вибратор                                                                          Германия           Fu 5z/200            3,7          2890                                                                                                     трифазен

мот.ред                              5                                             България            елпром               1,1          2850

мот.ред              планет 11                                          България                            1,5          2850                                                      съосен редуктор вх.ос 32 изх ос 75

редуктор           планет                                                                                                                                              300         съосен ред.за осеви монтаж вх.42 изь.75схема на осите 70

редуктор                           2                                                            TPV 3RX

редуктор                                                                          Русия    РЧП-18А                              сх.2                                       20

редуктор           съосен 2                                                            РЧѝ21                                                                  30,5

редуктор           червячен            4

редуктор           червячен                                                                           РЧ                                                                         46

редуктор           червячен                                                           Русия    РЧх18   4,58       1000                                      14,75

редуктор                           2                                             русия    РЧП 180                                                                              37

редуктор           червячен                                                           България            ВК 35 55              3             1000

редуктор                                                                          Русия    r2p-180                                                                               180

редуктор           червячен                                                           Русия    РГС 150                                                                               29,5

редуктор           червячен                                                                           РЧ                                                                         49

редуктор           червячен                                                                                                                                                         31,5

редуктор           червячен            2                                                                                                                                           3000

редуктор           червячен                                                                           чп-20                                                                   31,5

редуктор           червячен                                                                           VeB R530

редуктор           червячен            2                                                             РЧ                                                                         3000

редуктор           червячен                                                                           РЧ                                                                         31,5

редуктор           червячен                                                                           РЧ                                                                         49

редуктор                                                                                          ЧР                                                                         92

редуктор           съосен                                                                ТФМ 105                                                                             117

редуктор           червячен                                                                                                                                                         293

редуктор           рцд160                                                                                15

редуктор                                                                          Русия    отговаря на РДЦ 250                                                                    31,5

редуктор           РЦР125                                                               ЦАУ-160-40-21                                                                40

редуктор           рцр225 2                                                                                                                                           20

редуктор                                                                                                                                                                         28

редуктор           РЦР 225                                                                              ЦАУ-160-40-1/2                                                                              40

редуктор           РЧ                                                                                                                                                        31,5

редуктор           РЧ                                                                                                                                                        48

редуктор           РЧ 125 01                                                                                                                                                          29

редуктор           червячен                                                                                                                                                         31,5

редуктор           РДЦ 250                                                                              Ч100                                                                     10

редуктор           РДЦ250                                                                                                                                                             40

редуктор                                                                          Русия                                                                                  40

редуктор           червячен                                                                           ULGp 100-0104

редуктор           цилиндр             11                                                          РДЦ250                                                                              1600

редуктор           цилиндр             2                                             България            рдц250                                                                31,5

редуктор           цилиндр                                                            България                                                                                           10,35

редуктор                                                                                                                                                                                                         разгънат с успередни оси

редуктор                           2                                                            ЦОМ 15                                                                              5

редуктор           съосен                                                                                                                                               14

редуктор           съосен                                                                                                                                               3                              разстояние между осите около 170

редуктор                                                                                                                                                                                                         разстояние между осите около 300

редуктор                                                                                                                                                                         30                           разстояние между осите около 125

редуктор                                                                                                                                                                         15,5                        разстояние между осите около 125

редуктор           цилиндр             4                                             Модул рдц250                                                                19,5

редуктор           цилиндр                                                            Модул рдц250                                                                12,64

редуктор           цилиндр                                                            Модул рдц 250                                                                              18

редуктор           цилиндр                                                            Модул РДЦ 250                                                                             15,35

редуктор           цилиндр                                                            Модул РДЦ 250                                                                             12,49

редуктор           цилиндр             2                                             Модул РДЦ125                                                                              8,2

редуктор           цилиндр             2                                             Модул РДЦ125                                                                              20

редуктор           цилиндр             3                                             Модул РДЦ125                                                                              20

редуктор           цилиндр             12                                          Модул двустепенен                                                                   25

редуктор                                                                          comelor               CoCP3  3,86       1900                                      8,96                                                      изход2/2             разгънат успоредни оси

редуктор           цилиндр             4                                             Модул РЦД 250                                                                             28

редуктор           цилиндр                                                            Модул РЦД 250                                                                             40

редуктор           цилиндр                                                            Модул РЦД 250                                                                             25

редуктор           цилиндр                                                            Модул                                                                                40

редуктор           цилиндр                                                            Модул РДЦ125

редуктор           цилиндр             4                                             Модул РДЦ125                                                                              20

редуктор           цилиндр                                                            Модул РЦР 125

редуктор           цилиндр             2                                             Русия    РЦР 180                                                                              20

редуктор           цилиндр                                                            Модул РЦР 180                                                                              31,5

редуктор           цилиндр                                                            Модул РЦД 200                                                                             20

редуктор           вариатор                                                                                                                                                          10

редуктор           вариатор                                                                           А2 А201-03         0,5-1,1                  49-294

редуктор                                           1400                                      аaxel Povelsen C                                             42-250                                  4                                             GR XP-150

редуктор           цилиндр                                                            Модул РДЦ 125                                                                             20

редуктор           цилиндр                                                            Модул РДЦ 125                                                                             20

редуктор           цилиндр                                                            Модул РДЦ 125                                                                             20                22

редуктор           цилиндр                                                            Модул РДЦ 125                                                                             20

редуктор           цилиндр                                                            Русия    Д2У-100-10                                                                       10

редуктор           цилиндр                                                            Русия    Ц2У-125                                                                             31,5

редуктор           цилиндр                                                            Модул РДЦ 100                                                                             20

 Bookmark and Share
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.