помпи зъбни с отделен предпазен клапан и отделител на дебит

Нашия сайт предлага за продажба помпи зъбни с отделен предпазен клапан и отделител на дебит. Тези помпи служат за създаване на поток с константни показатели, независими от скоростта на въртене на помпите . Тези помпи представляват комбинация от произвежданите помпи, предпазен клапан и отделител на дебит . Тези помпи са с компенсация на аксиалната хлабина, благодарение на това се получава висок обемен коефициент на полезно действие . Помпи зъбни с отделен предпазен клапан и отделител на дебит се изработват във два варианта в зависимост от броя на потоците , които отделя отделителя.

Първия вариант е с два потока , като първия е с постоянен дебит, независимо от изменението на налягането в системата и скоростта на двигателя. като при тези помпи втория поток е остатъчния дебит .

Втория вариант е със само един поток с постоянен дебит, като неговото налягане се ограничава с предпазен клапан .

Тези помпи се затягат с четири болта към присъединителната плоча .

помпи зъбни с отделен предпазен клапан и отделител на дебит

помпи зъбни с отделен предпазен клапан и отделител на дебит

помпи зъбни с отделен предпазен клапан и отделител на дебит

помпи зъбни с отделен предпазен клапан и отделител на дебит

 Bookmark and Share
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.