Реле за време моторно РВМ-6

Предлагаме за продажба реле за време моторно РВМ-6. Реле за време моторно РВМ-6 с

реле за време моторно РВМ-6

е захранва с променлив ток и служи за включване и изключване на електрически вериги, работещи с променлив или постоя

нен ток, след изтичането на предварително зададен интервал от време.

Намира широко приложение във всичките отрасли на промишлеността, където се изисква автоматично управление на електрически вериги. Релето разполага с пет времеобхвата, който се превключват по избор.

Релето се състои от следните основни възли : Синхранен микродвигател, микроредуктор-петстепен с превключвател, електромагнитно клапанно реле, лостова система и контактна система.Bookmark and Share
Copyright © 2024 Promsnabbg. All rights reserved.