Въжета

Промснаб БГ предлага за продажба въжета . При машините за товаро-разтоварна дейност и повдигащите машини , най-голямо приложение намират въжета като гъвкав елемент . В зависимост от вида на материала от който са изработени , те са : не метални и стоманени .

Не металните въжета се  използват главно за завързване на товари , също така се използват за свързване с повдигащия механизъм , заради тяхната голяма гъвкавост и лесно завъртване .въжета 1

Най-широко разпространение имат конопените въжета . характерно за тези въжета е , че те са чувствителни към влага и бързо се разрушават . за тяхното по-дълго използване се прилагат различни импрегнации със смоли и др. Синтетичните въжета ще бъдат използвани все по-често заради тяхната трайност, здравина и устойчивост на външни влияния .

стоманените въжета намират много голямо приложения в товароподемните машини .

Те са изготвени от усукани по определен начин стоманени телчета от

високо въглеродна стомана с много голяма якост на разкъсване достигаща до 2600 MPa . Самото усукване на телчетата се извършва от специални машини , в зависимост от това въжетата се делят на :

с единично с , двойно и с тройно усукване .

Най-голямо приложение имат въжета с двойно усукване , те са много по-гъвкави и позволяват да се използват при ролки и барабани с малък диаметър. важно значение при избора на работното въже е да се избере с ляво или с дясно усукване . посоката на увиване трябва да се избере така , че да съвпада с посоката на усукване на въжето .По посоката на усукване на телчетата в отделния сноп и на всички други снопове , се различават въжета с успоредно , с кръстосано и с комбинирано усукване . В промишлеността най-широко приложение са намерили въжетата, съставени от 6 снопчета и от органична сърцевина . Друг вид въжета се получава, когато се използват снопчета с различен диаметър . Въжета получени по този начин се делят на два вида ; Сил и Варингтон .въжета 2

Въжетата тип Сил е изработен обикновено от 2 вида  снопчета с различен диаметър , като диаметъра на първия слой е много по-малък от диаметъра на централното телче и от диаметъра на външния слой .

Въжетата тип Варингтон , са изработени така че за да се избегне шесто ъгалната форма , половината от снопчетата от външната обвивка са с

увеличен диаметър , а другата половина с намален . така се постига сечение близко до кръгово . този вид въжета са по-устойчиви и гъвкави от въжетата тип Сил .

като недостатък на усуканите въжета може да се отбележи тяхната склонност към разнищване . За да се избегне този недостатък

въжетата се изготвят от предварително деформирани телчета .

Форма се предава на всяко телче преди да се усучи . тези видове въжета имат много голяма гъвкавост , издържливост и якост , дължащо се на

по-доброто разпределяне на натоварването между отделните телчета .

При обозначаването на въжетата се взема в в предвид броя и структурата на снопчетата , така също и вида на сърцевината .

Промснаб БГ разполага на склад с голямо количество въжета .

За подробности моля обадете се на посочения телефон : 0988703228

или използвайте нашия е-майл : promsnabbg@abv.bg

 

 

 

[:]Bookmark and Share
Copyright © 2023 Promsnabbg. All rights reserved.